Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Realizujemy komercjalizację terenów położonych na terenach Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) wzdłuż Trasy Sucharskiego, rozciągających się w stronę Portu Gdańsk i Terminala DCT. Aby inwestycja była możliwa, musi zostać przygotowana odpowiednia infrastruktura.

31 stycznia poznaliśmy firmy ubiegające się o wykonanie pierwszego z zadań dotyczących budowy wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI. Miasto Gdańsk przeznaczyło na ten cel 16 mln złotych brutto. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty.

1. Poleko Budownictwo Sp. z.o.o (19 885 333, 53 zł brutto)
2. Eurovia Polska S.A. (16 726 213, 51 zł brutto)
3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. (15 147 427, 77 zł brutto)

Najkorzystniejsza oferta została wybrana po analizie zawartości złożonych dokumentów. Inwestycja zakładała budowę infrastruktury wodociągowej o długości ponad 1,2 km i sieci kanalizacji sanitarnej, która w części zostanie sfinansowana ze środków z Unii Europejskiej. Ważnym elementem inwestycji jest zabezpieczenie rurociągów przesyłowych.

Przetarg dotyczy również budowy drogi o długości ok. 500 metrów od budynku, w którym mieści się biurowiec KOGA do przepompowni ścieków w ciągu ulicy Andruszkiewicza. Obiekt powstanie w ramach tego zadania. W imieniu miasta zadanie będzie realizowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Termin zakończenia prac przewidziano na październik 2018 roku.

 

Aktualizacja 20.03.2019 r.

Zakończono prace przy nasypie i budowie chodników. Zainstalowano hydranty przy drodze. Wykonawca zrealizował zadanie podłączenia kanalizacji deszczowej.

PCI 03 19 7

Aktualizacja 09.01.2019 r.

Na terenie budowy wylano kolejną warstwę asfaltu, wzdłuż drogi ułożono krawężniki oraz ułożono chodnik z kostki brukowej. Zostały ustawione nowe lampy drogowe.  

DJI 0679

Aktualizacja, 07.11.2018 r.

Obecnie prowadzone są prace związane z wykonaniem nasypu, tj. nasypaniem gruntu niewysadzinowego oraz wzmocnienie powierzchniowe podstawy nasypu specjalnym materacem. Trwają prace nad budową sieci sanitarnej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych.

DSC06838

Aktualizacja, 10.08.2018 r.

Aktualnie są prowadzone prace związane z wykonywaniem nasypów (wzmocnienia powierzchniowe podstawy nasypu materacem). Prowadzona jest budowa sieci wodociagowej oraz sanitarnej. Powstaje przepompownia ścieków a także kanalizacja deszczowa. Układane są krawężniki betonowe.

PCI X 1


Aktualizacja, 05.09.2018 r.

W ramach inwestycji prowadzone są prace zwiazane z montażem kolumn pod konstrukcję nasypu. Wykonywane są warstwy zabezpieczające powierzchnię ( warstwy transmicyjne ) oraz przepompownia ścieków.

DSC04304

Aktualizacja, 23.07.2018 r.

Aktualnie wykonywane są kolumny betonowe pod konstrukcję jezdni (palowanie)
Równolegle prowadzone są prace na terenie inwestycji związane z branżą wodno-kanalizacyjną ( kanał sanitarny ).

 

 

 Aktualizacja, 13.06.2018 r.

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji rozpoczął pracę od usuwania warstwy humusu i jest w trakcie likwidacji starych rowów melioracyjnych.Aktualizacja, 11.04.2018 r.

Przetarg na budowę wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., z którym podpisano umowę. Niebawem wykonawcy zostanie przekazany plac budowy. Prace potrwają do października 2018 r.