Przedmiotem inwestycji była przebudowa budynków byłej zajezdni tramwajowej i adaptacja tej zajezdni na cele klubu „ŻAK” wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu obejmującym część działki wchodzącej w obręb zajezdni.
Budynki przeznaczone do adaptacji znajdowały się w złym stanie technicznym i mieściły funkcje magazynowe, garażowe, halę napraw oraz pomieszczenia biurowe i socjalne.
Adaptowany obiekt składa się z czterech brył :

 

  • skrzydło zachodnie: kino oraz dwukondygnacyjne zaplecze
  • skrzydło środkowe: kawiarnia na parterze i na piętrze biura
  • skrzydło wschodnie: sala teatralna z antresolą dwukondy-gnacyjną z pomieszczeniami socjalnymi artystów na parte-rze / w części dobudowanej/
  • pasaż przeszklony z antresolą - galerią pełniącą funkcję głównego wejścia do budynku


Budynek jest całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Obiekt został zaprojektowany i zrealizowany według wskazań użytkownika. Dotyczy to rozkładu i wielkości pomieszczeń komunikacji pomiędzy nimi, instalacji elektrycznej, wygłuszeń w kinie, kawiarni, sali koncertowo-teatralnej i na antresoli, kolorystyki przegród, rodzaju podłóg w sali koncertowo-teatralnej i kawiarni itp.
Inwestycja wykonana była w 2-ch etapach od lipca 2000r. do października 2001r.