W ostatnich latach w Gdańsku zainwestowano w cztery nowe toalety na plażach. W tym roku powstaną dwie kolejne zlokalizowane przy wejściach nr 75 i 78. Będą to obiekty parterowe o charakterze całorocznym.

Inwestycja oprócz budynków ogólnodostępnych toalet wraz z infrastrukturą podziemną obejmuje również przebudowę ciągów pieszych umożliwiających dojście zarówno do budynku toalety,  jak i w pobliże plaży osobom niepełnosprawnym.

W parterowych budynkach o pow. ok. 35 m2 mieścić się będą dostępne z wydzielonych umywalni dwie kabiny sanitarne przeznaczone dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz znajdować się będą stanowiska pryszniców, które na okres zimy będą demontowane. Do nowych toalet dostosowane zostaną również dojścia zarówno do budynków, jak i w pobliże plaży. Z uwagi na prowadzone prace i obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, w trakcie trwania robót dostęp do poszczególnych wejść na plaże może być utrudniony.

Nowe obiekty będą miały takie same parametry, jak te które wybudowano przy wejściach na plażę między Jelitkowem, a Brzeźnem (wejścia nr 46,48,50,63). Obecnie trwa procedura przygotowawcza do ogłoszenia przetargu dla budowy bliźniaczego obiektu przy wejściu nr 60.

Charakterystyczne parametry techniczne każdego z obiektów

  • Powierzchnia zabudowy - 34,50 m2
  • Kubatura - 113,85 m3
  • Wysokość - 3,30 m
  • Powierzchnia całkowita - 34,50 m2
  • Powierzchnia użytkowa - 24,71 m2
  • Wymiary (długość / szerokość) - 6,90 x 5,00 m - wraz z zadaszeniem nad wejściem: 6,90 x 6,90 m     

Budowa nowych toalet ma zakończyć się w grudniu 2019 roku.

 

 

Jelitkowo 7

Wejście na plażę nr 75 

Wejscie nr 75 3

    

Wejście na plażę nr 78

Wejscie78 04 19 4

 

Aktualizacja 4.07.2019 r.

Ogłoszono przetarg na budowę dwóch toalet na gdańskich plażach, przy wejściach nr 75 i 78. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na zbyt wysoką cenę, jaką zaproponowali oferenci.

Nowy przetarg DRMG  dotyczył będzie wyłącznie budowy obiektów. Uzbrojenie i budowa instalacji podziemnych będzie procedowane w osobnym przetargu. Prace przy budowie toalet i uzbrojenia prowadzone będą jednocześnie.

Z uwagi na prowadzone prace i obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, w trakcie trwania robót dostęp do poszczególnych wejść na plaże może być utrudniony. Jeśli procedura przetargowa przebiegać będzie bez zakłóceń, prace rozpoczną się we wrześniu i potrwają do końca roku.