Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Realizacja inwestycji polega na budowie trzech nowych obiektów przeznaczonego do prowadzenia placówki opiekuńczej. W ramach zadania powstają trzy wolnostojące budynki (A, B i C), zlokalizowane przy zbiegu ulicy Wagnera i Sobieskiego. Na terenie działki powstanie także niezbędna infrastruktura techniczna i drogowa.

Budynki zaprojektowane zostały jako dwukondygnacyjne podpiwniczone obiekty, które pełnić będą funkcję mieszkalną, w tym jeden z nich dodatkowo rozbudowany zostanie o część administracyjną i opieki specjalistycznej (budynek A). Każdy z budynków dostosowany będzie również do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w windę. Na terenie inwestycji powstanie również część rekreacyjna zawierająca m.in. małe boisko, plac zabaw i urządzenia siłowni zewnętrznej.

Oferentów ubiegających się o realizację zamówienia poznamy w drugiej połowie listopada.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych sierpień 2019 r.


Parametry techniczne budynków:
1. Całkowita powierzchnia zabudowy – 1 145,00 m2, w tym:
– budynek A z częścią administracyjną i opieki specjalistycznej – 519,00 m2
– budynki B/C – każdy po 313,00 m2
2. Całkowita powierzchnia użytkowa – 2 550,47 m2 , w tym:
– budynek A – 1 084,41 m2
– budynki B/C – każdy po 733,03 m2
3. Całkowita kubatura – 8 391,10 m3 , w tym:
– budynek A – 3 557,92 m3
– budynki B/C – każdy po 2 416,59 m3

Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze, ziemne i drogowe,
2. Roboty budowlano-montażowe wraz z pełnym wyposażeniem, w tym w wyposażenie meblowe
i sprzęt IT,
3 Dostawę, montaż i uruchomienie 3 szt. dźwigów osobowych (wraz z dokumentacją warsztatową
i odbiorową UDT),
4. Wewnętrzne instalacje sanitarne (wod.-kan. c.o., c.t. i wentylacji mechanicznej),
5. Wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne,
6. Wewnętrzne sieci - wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektroenergetyczna i oświetleniowa, wewnętrzna kanalizacja telekomunikacyjna,
7. Wewnętrzny układ drogowy wraz z miejscami postojowymi i ścieżkami,
8. Budowę murów oporowych i ścianek szczelinowych,
9. Przyłącza - kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej,
10. Sieć wodociągowa,
11. Dojścia piesze, schody i rampę wejściową na teren posesji,
12. Budowę wjazdu na teren posesji ze zjazdem na ul. Wagnera,
13. Infrastrukturę sportowo – zabawowo – wypoczynkową z wyposażeniem,
14. Elementy małej architektury, w tym ogrodzenie terenu i działek sąsiadujących,
15. Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni,
16. Odtworzenie elementów środowiska, organizację ruchu.

Lokalizacja pogotowiaPlan zagospodarowania terenu

Wizualizacje pogotowia

Aktualizacja 16.04.2019 r.

Aktualnie trwają prace przy izolacji fundamentów oraz przy elewacji budynków B i C. Wykonywane są prace przy układaniu instalacji elektrycznej. Realizowane są roboty tynkarskie wewnątrz budynków. Powstał mur oporowy podtrzymujący skarpy sąsiadujących posesji.

PogotowieOpiek 04 19 1

Aktualizacja 1.04.2019 r.

Wykonawca realizuje prace wykończeniowe na bud. A,B,C, m.in. montaż fasad na budynkach A,B,C. Trwają prace przy układaniu pokrycia dachów w budynkach A,B,C. W tych samych obiektach montowana jest wentylacja. Postępują roboty przy wykonywaniu elewacji na budynkach B i C. Wykonawca przystąpił także do prac związanych z budową  murów oporowych oraz schodów zewnętrznych. Wewnątrz budynków prowadzone są prace przy instalacjach C.O. oraz wodno-sanitarnych.

HDR 0001 2 3 42

Aktualizacja 25.02.2019 r.

Realizacja prac przy budynku A jest na etapie zakończenia budowy ścianki działowej w piwnicy, na parterze i na piętrze. Wykonano również docieplenie dachu wełną mineralną nad częścią mieszkalną i nad częścią administracyjną (nad klatką schodową). Trwa przygotowanie pomieszczeń w piwnicy do układania docieplenia posadzek. Zabetonowano ścianę oporową przy budynku A. Zakończono również deskowanie połaci dachowych wraz z pokryciem  papą termozgrzewalną. Rozpoczęto układanie instalacji teletechnicznej w piwnicy.

W budynku B zakończono montaż okablowania instalacji elektrycznej.   Zamontowano ścianę fasady aluminiowej.

W budynku C rozpoczęto układanie elewacji od strony placu rekreacyjnego i boiska. Trwa montaż instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej. Przeprowadzono wywóz ziemi z hałdy za budynkiem C.

POSObies 02 19 28

Aktualizacja 25.01.2018 r.

W budynku "A,B,C" trwają prace wykończeniowe stanu surowego. W budynku "B i C" układane są warstwy posadzkowe oraz ocieplenie poddasza. Równolegle kontynuowane są roboty wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne i teletechniczne. W budynku "A" wykonywane są ścianki działowe. Na zewnątrz trwają prace: wykonanie murów oporowych oraz sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej.

HDR 0001 2 3 HDR2

Aktualizacja 27.12.2018 r.

 W ramach realizacji zadania wykonywane są prace związane z ogrzewaniem budynków A i C oraz trwają przygotowywania do wykonania posadzek. W budynku B trwa montaż stolarki okiennej. Rownolegle wykonywana jest zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna oraz sanitarna

DJI 0260

Aktualizacja 16.10.2018 r.

Na budunku "A" wykonano strop. Prowadzone są prace przygotowawcze do murowania ścian zewnętrznych parteru.

Budynek "B" oraz "C" trwają prace wewnętrzne wodno-kanalizacyjne. Stawiane są ścianki działowe wewnętrzne. Rozpoczęto docieplanie dachu.

Na zewnątrz wykonywane obecnie są przyłącza do kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

POpiekuncze XI 15

Aktualizacja 16.10.2018 r.

Na dzień dzisiejszy wykonano stany surowe otwarte budynków B i C wraz z izolacjami. W trakcie jest wykonywana konstrukcja dachu bud. B. Wewnątrz budynku murowane są ścianki działowe, wykonywana instalacja sanitarna - piony. Wykonano fundamenty budynku A, w trakcie wykonywane ściany fundamentowe. Na zewnątrz prowadzone są roboty związane z sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dalsza budowa murów oporowych.

POSobieskiego X 5


Aktualizacja, 11.09.2018 r.

W ramach zadania wykonano stan surowy budynku "B", szalowano wszystkie robóty żelbetowe i murarskie. Trwa przygotowania do montażu więżby dachowej. W budynek "C" trwają ostatnie prace na poddaszu i prowadzone są przygotowania pod konstrukcję dachu. Wykonano wykopy pod budowę budynku "A".

POpiek IX 2

Aktualizacja, 12.07.2018 r.

Aktualnie jest przygotowywany strop budynku "B" i "C". Równocześnie wykonywany jest mur oporowy z Larsenów wzdłuż drogi dojazdowej oraz mur betonowy od strony ul. Sobieskiego.

Aktualizacja, 18.06.2018 r.

W ramach zadania wykonano ławy fundamentowe Budynku "B" i "C" oraz ściany oporowe z Larsenów. W przygotowaniu jest mur oporowy-droga.Aktualizacja, 8.05.2018 r.

Obecnie trwają prace przy niwelacji terenu i przygotowaniu zaplecza budowy. Teren zostanie wkrótce ogrodzony.


Aktualizacja, 27.03.2018 r.

Podpisano umowę na budowę kompleksu Pogotowia Opiekuńczego. Najkorzystniejszą złożyła firma Hartuna Sp.z.o.o, która oszacowała koszt budowy na ok. 21, 9 mln złotych i to z nią została podpisana umowa. W najbliższych dniach plac budowy zostanie przekazany wykonawcy.

Aktualizacja, 14.03.2018 r.

Wyłoniono wykonawcę, który wybuduje w Gdańsku nowy kompleks Pogotowia Opiekuńczego. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana 21 marca. Prace mają zakończyć się pod koniec maja 2019 roku.

W przetargu swoje oferty złożyły cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hartuna Sp.z.o.o, która oszacowała koszt budowy na ok. 21, 9 mln złotych i to z nią 21 marca zostanie podpisana umowa.

Aktualizacja, 16.01.2018 r

W siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska poznaliśmy oferty na budowę placówki. Najniższą ofertę złożyła firma Hartuna Sp.z.o.o, która oszacowała koszt budowy na ok. 21, 9 mln złotych. Obecnie trwa analiza złożonych dokumentacji ofertowych.

Oferty, które wpłynęły w przetargu na budowę Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku:
1. B i W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 23.932.234,92 zł
2. HARTUNA Sp. z o.o. - 21.920.796,29 zł
3. Przedsiębiorstwo Budowlane KOKOSZKI S.A. - 26.399.352,00 zł
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD - Przemysłówka Sp. z o.o. - 25.383.965,29 zł