W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 przy ul. Hoene 6, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie obejmujące przebudowę boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego.

W ramach realizacji inwestycji oprócz nowoczesnego boiska do piłki nożnej, o nawierzchni ze sztucznej trawy, powstała również bieżna o nawierzchni poliuretanowej oraz zeskocznia do skoku w dal. Teren inwestycji został oświetlony, odwodniony i zrekultywowany. W ramach realizacji zadania wykonane zostały także chodniki oraz schody terenowe z kostki betonowej. Zakres realizacji zadania obejmował: 

 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
 • wykonanie boiska do piłki nożnej (60mx 32m) o nawierzchni ze sztucznej trawy; 
 • wykonanie 5 torowej, 100 m bieżni o nawierzchni poliuretanowej;
 • zeskocznię z rozbiegiem do skoku w dal;
 • trybuny przy boisku piłkarskim;
 • kanalizację deszczową z odwodnieniem;
 • przyłącze wodociągowe;
 • ogrodzenie, oświetlenie i monitoring boisk wraz z zasileniem energetycznym;
 • dojścia chodnikowe wraz ze schodami terenowymi; 
 • odwodnienie boiska i bieżni; 
 • elementy małej architektury (w tym ogrodzenie); 
 • założenie trawników, cięcia sanitarne drzew i odtworzenie elementów środowiska.
  Wykonawca: ELSIK Sp. z o.o. z Lnisk
  Czas realizacji: 26.05.2014 r. – 08.08.2014 r. 

Koszt: 999 990,00zł