W ramach modernizacji w obiektach oświatowych boisko piłkarskie w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt zyskało sportową nawierzchnię z trawy syntetycznej. Dodatkowo w wyniku realizacji zadania powstała 60 m, 3 – torowa bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej, w kolorze czerwonym. Zamówienie obejmowało również wykonanie zeskoczni z rozbiegiem do skoku w dal. Zmodernizowane boisko zostało ogrodzone i oświetlone, rozbudowany został także monitoring oraz dojścia chodnikowe. Zakres rzeczowy robót obejmował m.in.:

- roboty przygotowawcze;
- boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z wyposażeniem; 
- ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytami;
- bieżnia lekkoatletyczna 60m, 3-torowa o nawierzchni poliuretanowej;
- zeskocznie z rozbiegiem do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej;
- oświetlenie boiska;
- dojścia chodnikowe wraz ze schodami terenowymi z kostki betonowej; 
- rozbudowa szkolnego monitoringu;
- elementy małej architektury oraz zieleń.
Wykonawca: Auto-Max Łukasz Konkel z Miechucina 
Czas realizacji: 02.03.2015 r. – 30.04.2015 r. 
Koszt realizacji robót: 397 945 zł w tym: 
- Miasto Gdańsk 297 945 zł
- Energa S.A. 100 000 zł