W 2014 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w ramach Budżetu Obywatelskiego, zrealizowała zadanie polegające na budowie boiska do piłki nożnej na terenie osiedla Zaspa Młyniec przy ZKPiG 13. W tym roku wokół boiska wykonano 4-torową bieżnię lekkoatletyczną o długości 200 m. Szczegółowy zakres robót obejmował:

- roboty przygotowawcze ziemne, rozbiórki, 
- wykonanie bieżni okólnej o długości 200 m oraz bieżni prostej o długości 60 m, 
- odwodnienie bieżni, 
- wykonanie chodników, 
- ogrodzenie istniejącego boiska, 
- dostawę i montaż ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej,
- wykonanie trawników.


Wykonawca robót: ELSIK Sp. z o.o., Lnisk k. Żukowa, 
Czas realizacji: 20.08.2015 - 15.10.2015
Koszt realizacji robót: 393 600 zł