logotyp unijny

Na terenie Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku powstało oświetlone i ogrodzone boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej (wym. 66x100m) oraz nowe trybuny dla 300 osób. W ramach realizacji zadania na terenie szkoły przeprowadzony został także remont pomieszczeń zaplecza szatniowo - sanitarnego przy sali gimnastycznej. 
Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie: 
- boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy sztucznej 66x100m (pole gry 60x90) wraz z wyposażeniem, 
- trybun dla 300 osób, 
- ogrodzenia boiska wraz z piłkochwytami, 
- ściany oporowej od strony południowo-zachodniej, 
- drogi serwisowej, 
- wjazdu na boisko, 
- elementów małej architektury, 
- oświetlenia boiska wraz z nocnym podświetleniem, 
- monitoringu boiska, 
- remontu pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem.

Wykonawca robót: Panorama Obiekty Sportowe
Czas realizacji: 10.11.2015 r. - 30.06.2016 r.
Koszt realizacji: ok. 2,3 mln zł