W ramach realizacji inwestycji wykonane zostało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, przystosowane do gry w kosza, siatkówkę, tenisa oraz piłkę nożną.

Zakres rzeczowy robót obejmował m. in.: roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze ziemne, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytami, ogrodzenie terenu szkoły, odwodnienie boiska wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenie terenu, elementy małej architektury, przygotowanie terenu i wykonanie zieleni.Koszt realizacji 526 440

Boisko współfinansowane jest przez Gdańską Fundację Oświatową - 400 tys

Wykonawca robót PHU MAX SP. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna, z Warszawy

Termin realizacji 23.12.2015 - 30.05.2016 r.