DRMG, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła budowę boisk przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku przy ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku.

W ramach zadania wykonano:
- boisko piłkarskie;
- boisko wielofunkcyjne;
- skocznię do skoku w dal;
- bieżnię;
- kóła do pchnięcia kulą;
- siłownię terenową zewnętrzną;
- piłkochwyty;
- ogrodzenia;
- trybuny;
- elementy małej architektury;
- schody terenowe;
- nawierzchnię trawiastą;
- nowe wejście na basen;
- szlabany;
- dojazdy, dojścia i chodniki oraz drogę pożarową i parkingi:
- rewitalizację zieleni istniejącej oraz nowe nasadzenia zieleni;
- kanalizację deszczową;
- odwodnienie terenu, odprowadzanie wód opadowych;

Termin realizacji: luty-sierpień 2017 r. prace budowlane, pielęgnacja zieleni - do października 2017 r.
Wykonawca: Spółka Elsik z Lnisk
Wartość realizacji: 1,9 mln. zł

Widok przed rozpoczęciem realizacji.


Widok po zakończeniu realizacji
Stan realizacji na dzień 31.08.2017 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace porządkowe. Wykonywane są jeszcze dojazdy i dojścia oraz prace związane z zagospodarowaniem zieleni.

Stan realizacji na dzień 12.07.2017 r.

Obecnie na terenie budowy wykonywane są już docelowe nawierzchnie boisk (bosko do piłki nożnej - sztuczna trawa; dwa boiska wielofunkcyjne - nawierzchnia poliuretanowa), bieżni oraz skoczni (rozbieg) w dal - nawierzchnia poliuretanowa. Trwają również prace związane z montażem wyposażenia boisk oraz budową drogi pożarowej z miejscami postojowymi.
Stan realizacji na dzień 9.05.2017 r.

Na terenie boiska wielofunkcyjnego trwają prace związane z wykonaniem poszczególnych warstw podbudowy, zamontowane zostały także maszty oświetleniowe. Wykonawca robót ułożył kostkę betonową wokół obiektu.Prace związane z ułożeniem nawierzchni na boisku piłkarskim zostały zakończone.
Stan realizacji na dzień 3.04.2017 r.

Na terenie boiska do piłki nożnej wykonano już warstwy podbudowy, kanalizację deszczową oraz instalację elektryczną dla budowy oświetlenia. Równolegle na placu przyszłego boiska wielofunkcyjnego trwają prace ziemne, instalacyjne sanitarne i sieciowe. prace na boisku do piłki nożnej zostały zakończone.Stan realizacji na dzień: 1.03.2017 r.

Wykonawca przystąpił do prac rozbiórkowych i ziemnych, demontażu krawężników i elementów ogrodzenia. W pierwszej kolejności zostanie przygotowany teren pod budowę boiska do piłki nożnej.


Aktualizacja 8.02.2017 r.

26 stycznia 2016 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na budowę boisk przy ZKPiG 21 w Gdańsku. Zgodnie z warunkami umowy spółka Elsik z Lnisk na realizację zadania ma czas do końca października bieżącego roku. W najbliższych dniach planowane jest przekazanie Wykonawcy placu budowy