Przystąpiliśmy do realizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 83 w Gdańsku.

 Nowoczesne, wielofunkcyjne boisko z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową oraz bieżnią, mniejsze boisko trawiaste, a także plac zabaw zyskają dzieci ze Szkoły Podstawowej 83 w Kokoszkach. Zakres zadania obejmuje także zagospodarowanie terenu i budowę placu zabaw. W ramach prac powstanie skocznia w dal, niewielka siłownia „pod chmurką” z czterema urządzeniami, a także trybuny dla ok. 150 osób. Teren zostanie oświetlony oraz wyposażony w elementy tzw. „małej architektury”.

Realizacja zadania ma potrwać do sierpnia 2020 r.

Aktualizacja, 7.05.2020 r.

Na terenie budowy ułożono już nawierzchnię boiska oraz ustawiono ogrodzenie. Trwają prace przy ustawianiu urządzeń do ćwiczeń. W dalszym ciągu trwają prace związane z budową dojścia do obiektu.

Stoklosy 05 20 12

Aktualizacja, 9.04.2020 r.

Na terenie budowy ułożono już nawierzchnię na skoczni dla skoku w dal. Ponadto na ukończeniu jest układanie nawierzchni boiska. Jednocześnie trwają prace z budową dojścia do obiektu.

SPStoklpsy 04 20 6

Aktualizacja, 27.03.2020 r.

Na budowie prace są kontynuowane. Ułożono już nawierzchnię boiska, trwa budowa chodnika prowadzącego do placu.

SP83Stoklosy 13

Aktualizacja, 3.03.2020 r.

Na terenie budowy kontynuowane są prace przy wyrównianiu gruntu pod boisko. Ponadto układane jest dojście do boiska i wykonywana jest nawierzchnia pod skocznię i siłownię.

HDR 0001 2 3 60

Aktualizacja, 10.02.2020 r.

Na terenie budowy wykonano dojście do boiska. Ponadto trwają prace nad wyrównaniem gruntu pod budowę boiska.

SP83Stoklosy 02 20 2

 

Aktualizacja 22.11.2019

Rozpoczynamy prace związane z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 83 przy ul. Stokłosy 1. O realizację robót ubiegało się 6 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyla firma AUTO-SPORT z Miechucina, z którą 21 listopada podpisana została umowa na realizację. Koszt realizacji wynosi 1,3 mln zł. a wykonawca  na wykonanie prac ma czas do sierpnia 2020 r.