Przygotowujemy się do realizacji zadania pn. Międzypokoleniowe aktywne, czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie w ramach BO 2021.

MIEDZYPOKOLENIOWE AKTYWNE CZYNNE I BIERNE

 

Głównym założeniem projektu jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego znajdującego się przy Potoczku Oliwskim poprzez uporządkowanie i poprawę estetyki terenu zielonego. Pojawić się tam mają m.in.: nowe rośliny ozdobne, elementy małej architektury, które stworzą przyjazną dla mieszkańców ogólnodostępną przestrzeń publiczną umożliwiającą odpoczynek oraz spacery pośród zieleni.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2022 r.