Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - BO 2015. Zrealizowane

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie, którego przedmiotem była modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska. Dla potrzeb postępowania przetargowego, miasto podzielone zostało na siedem obszarów. Dodatkowo, aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, każda ze startujących w przetargu firm mogła złożyć ofertę tylko na jeden obszar. 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 wybudowała wielofunkcyjne boisko sportowe zlokalizowane na terenie zielonym, u zbiegu ul. Heleny i Diany. Celem realizacji było stworzenie terenu dającego możliwość aktywnego trybu życia zarówno starszym jak i młodszym mieszkańcom. Powstałe boisko wyposażone zostało w kosze do gry w koszykówkę oraz bramki do piłki nożnej ze sztywną siatką. W ramach realizacji zadania wykonano także betonowe dojścia na teren obiektu, zamontowano stojaki dla rowerów, tablice informacyjne, a wzdłuż ogrodzenia ławki.

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 DRMG zrealizowała zadanie polegające na modernizacji i doposażeniu zabytkowego Domu Zarazy zlokalizowanego przy Starym Rynku Oliwskim. Ten unikatowy obiekt jest najstarszym świeckim budynkiem mieszczącym się w Oliwie. Dawniej stanowił on główną bramę klasztoru oliwskiego i siedzibę klasztornego wójta. Zbudowany w XIV wieku budynek z gotyckiej cegły, jest piętrowym obiektem pokrytym dwuspadowym dachem. Przez zachodnią jego część prowadzi przejazd na teren cysterskiego opactwa, a od strony północno – zachodniej do budynku przylega zabytkowy mur z cegły. Obecnie gospodarzy nim Stowarzyszenie „Stara Oliwa” podejmujące cenne inicjatywy społeczno-kulturalne. 
Celem planowanej modernizacji było zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją, poprawa jego stanu technicznego oraz przywrócenie wartości użytkowej. Szczegółowy zakres prac zastał oszacowany po sporządzeniu kompleksowej dokumentacji projektowej, którą wykonała firma Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT, wyłoniona w drodze postępowania.

 

W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 przy ul. Burzyńskiego w Gdańsku, w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, powstała nowoczesna i nowatorska baza dla miłośników sportów takich jak bieganie, parkourm, streetworkout, gimnastyka, akrobatyka. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie obejmujące budowę trzy-torowej bieżni ze skocznią w dal oraz innowacyjnego obiektu sportowo rekreacyjnego, składającego się ze stalowych drążków i poręczy, a także różnej wysokości przeszkód. Inicjatywa zagospodarowania tego terenu jest odpowiedzią na potrzeby osób aktywnych ruchowo, a projektowane obiekty umiejętnie łączącą ze sobą cechy siłowni, placu zabaw oraz innych sportów miejskich. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy mają możliwość skorzystania z nowoczesnej i urozmaiconej formy rekreacji.

 

W 2014 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska pozyskała dokumentację projektową dla budowy ścieżki biegowo – rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych „Świętokrzyska 1” i Świętokrzyska 2” w Gdańsku. Zgłoszony do BO 2015 wniosek dotyczył realizacji opracowanej w 2014 roku dokumentacji. Ze względu na bardzo szeroki zakres projektu i ograniczone koszty przeznaczone na jago realizację, w tym roku wykonana została część projektu obejmująca łącznik pomiędzy zbiornikami 

 

W 2014 roku, w ramach realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeprowadziła zagospodarowanie terenu wokół Pustego Stawu (tzw. Jeziora Suchego) znajdującego się w dzielnicy Stogi. Inwestycja miała na celu stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego z trasami spacerowymi, przy których znajdują się urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. W 2014 roku w ramach złożonego do BO wniosku wykonana została dokumentacja projektowa oraz częściowe zagospodarowanie terenu. Złożony w kolejnej - drugiej edycji BO wniosek, dotyczący powyższego projektu, również cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i przeszedł do dalszej realizacji.