Przystąpiliśmy  do realizacji zadania polegającego na rozbudowie ul. Kartuskiej, od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów.

Rozbudowa obejmuje odcinek liczący ok. 1,2 km. Zakres zadania przewiduje, że na wspomnianym odcinku kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku. Ponadto zostaną wybudowane nowe chodniki, oświetlenie, a na fragmencie także droga rowerowa.

Inwestycja obejmie również budowę sieci podziemnych w tym kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych. W ramach zadania zostanie wykonana będzie również sieć gazowa. Na poszczególnych odcinkach ulicy pojawią się także ekrany akustyczne.

Termin realizacji: listopad 2021 r.

Kartuska 01 2020 2


Kartuska Kokoszki

 

Kartuska 01 20 12

 Aktualizacja, 11.09.2020 r.

Trwają prace ziemne, mające na celu przygotowanie terenu pod budowę. Rozpoczęto także prace na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej z ul. Inżynierską.

Aktualizacja, 8.09.2020 r.

W czwartek, 10 września w godzinach porannych planowane jest zamknięcie skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Inżynierską i 300-metrowego odcinka ul. Inżynierskiej. Utrudnienia dotyczyć będą także ruchu pieszych na tym odcinku. Objazd wyznaczono ul. Kalinową i ul. Azaliową. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca września.

inzynierska mapa

Aktualizacja, 27.08.2020 r.

W najbliższym czasie kontynuowane będą prace przygotowawcze związane m.in. z oczyszczeniem terenu, drobnymi rozbiórkami. Rozpocznie się także przebudowa infrastruktury podziemnej  w tym sieci gazowej, wodociągowej, sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej.  Z uwagi na charakter i lokalizację robót ich realizacja wiązać się będzie z koniecznością przebudowy chodników. Dlatego też w najbliższym czasie mogą wystąpić utrudnienia dla pieszych poruszających się w okolicy rozbudowywanej drogi. Lokalne zmiany w ruchu pojazdów mogą pojawić się w okolicy ul. Inżynierskiej oraz Jaśminowy Stok, jednakże nie powinny one powodować większych utrudnień.

Kartuska VIII 2020

 

 

 

 

Aktualizacja, 13.08.2020 r.

Wykonawca rozpoczął prace od organizacji zaplecza budowy, które znajdować się będzie bezpośrednio przy realizowanej inwestycji, pomiędzy lasem a zabudowaniami. Na leśnym odcinku budowanej trasy, w miejscu gdzie wcześniej wycięte zostały drzewa, trwa oczyszczanie terenu z pozostałości drzew.  


 

Aktualizacja, 6.08.2020 r.

Prezydent Gdańska  Aleksandra Dulkiewicz dyrektor naczelny DRMG Włodzimierz Bartosiewicz i prezes firmy Kruszywo Sp.z.o.o Jacek Wicki podpisali dzisiaj umowę na rozbudowę ul. Kartuskiej, na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów. Prace zakończą się w listopadzie 2021 r. Koszt inwestycji to ponad 37 mln złotych. Inwestycja otrzymała również finansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 13,5 mln zł.

kar

 

Aktualizacja, 12.05.2020 r.

Osiem ofert wpłynęło w przetargu na rozbudowę ul. Kartuskiej. Na realizację zadania zabezpieczono 49 mln zł. Najniższa oferta opiewa na niecałe 37,5 mln złotych. Oferty są obecnie analizowane.