Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Przystąpiliśmy  do realizacji zadania polegającego na rozbudowie ul. Kartuskiej, od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów.

Rozbudowa obejmuje odcinek liczący ok. 1,2 km. Zakres zadania przewiduje, że na wspomnianym odcinku kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku. Ponadto zostaną wybudowane nowe chodniki, oświetlenie, a na fragmencie także droga rowerowa.

Inwestycja obejmie również budowę sieci podziemnych w tym kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych. W ramach zadania zostanie wykonana będzie również sieć gazowa. Na poszczególnych odcinkach ulicy pojawią się także ekrany akustyczne.

Termin realizacji: listopad 2021 r.

Kartuska 01 2020 2


Kartuska Kokoszki

 

Kartuska 01 20 12

 Aktualizacja, 8.03.2021 r.

Rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Nowatorów. Kontynuowane są prace przy przebudowie gazociągu. Jednocześnie trwa wykonywanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Nowa Inżynierska – Otomińska.

kar10

Aktualizacja, 1.03.2021 r.

Od środy, 3 marca na ok. 150 m fragmencie ul. Nowatorów mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. Na odcinku od ul. Fabrycznej w kierunku ul. Kartuskiej, ruch będzie odbywał się po drodze tymczasowej z płyt drogowych. Utrudnienia związane z przebudową ulicy potrwają do połowy kwietnia. Trasy autobusów pozostają niezmienione (linia 157 kursuje ul. Geodetów).

Zmiany w organizacji ruchu spowodowane są budową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem jezdni, chodników, oświetlenia drogowego i prowadzone są w ramach rozbudowy ul. Kartuskiej. Za utrudnienia związane z realizacją przepraszamy.

UWAGA: W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych termin wprowadzenia zmian może ulec przesunięciu.

Nowatorow etap II 24 02 21 szablon OpenStreetMap 003

 

 

Aktualizacja, 21.01.2021 r.

Kontynuowane są prace przy przebudowie gazociągu. Jednocześnie trwa wykonywanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Nowa Inżynierska – Otomińska. Prowadzone są także roboty sieciowe na ul. Fabrycznej.

krt4

Aktualizacja, 18.12.2020 r.

W poniedziałek, 21 grudnia w godzinach porannych zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. Fabrycznej. Zamknięty dla ruchu zostanie ok. 60 m odcinek od wjazdu z ul. Kartuskiej do wysokości ul. Fundamentowej. Ulica Fabryczna na odcinku od Fundamentowej do Nowatorów będzie dwukierunkowa. Zalecany objazd poprowadzony będzie ul. Kartuską i ul. Nowatorów. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca stycznia 2021 r.

Utrudnienia na ul. Fabrycznej wynikają z budowy kanalizacji deszczowej, wykonania jezdni i chodników oraz oświetlenia drogowego i prowadzone są w ramach rozbudowy ul. Kartuskiej.

Rozbudowa ul. Kartuskiej obejmuje odcinek liczący ok. 1,2 km od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów. Dzięki rozbudowie na wspomnianym odcinku kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku. Ponadto zostaną wybudowane nowe chodniki, oświetlenie, a na fragmencie także droga rowerowa. Wykonawcą robót jest firma Kruszywo Sp. z.o.o. Prace zakończą się w listopadzie 2021 r., a ich koszt to ponad 37 mln złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 13,5 mln zł.

Nowatorow etap II 17 11 20 szablon OpenStreetMap

 

Aktualizacja, 11.12.2020 r.

Trwają prace brukarskie na ul.  Jaśminowy Stok, na  Nowej  Inżynierskiej (od ul. Św. Brata Alberta do ronda północnego i ul. Fabrycznej. We wspomnianych lokalizacjach ustawiono krawężniki oraz wykonano warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię bitumiczną.  W przyszłym tygodniu planujemy wykonać podbudowy z betonu asfaltowego na tych odcinkach. Jednocześnie trwa wykonywanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Nowa Inżynierska – Otomińska. Zakończono budowę wodociągu wzdłuż ul. Nowatorów oraz kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej (od Nowatorów do Osiedlowej). Kontynuowane są prace przy przebudowie gazociągu. Ponadto wykonano linię oświetlenia ulicznego na ul. Nowej Inżynierskiej, ul. Jaśminowy Stok i  południowej jezdni ul. Kartuskiej oraz Fabrycznej.

kar

Aktualizacja, 24.11.2020 r.

Na ul. Fabrycznej rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Na ul. Nowej Inżynierskiej kontynuowane są prace brukarskie, trwa budowa instalacji teletechnicznej. Ponadto wykonywane są nasypy pod chodniki i drogę rowerową przy rondzie północnym Nowej Inżynierskiej. Na  ul. Kartuskiej, na odcinku od ul. Otomińskiej do Nowej Inżynierskiej budowana jest kanalizacja sanitarna.

kart2

Aktualizacja 17.11.2020 r. 

W środę, 18 listopada planowane jest wprowadzenie zmian w okolicach ul. Kartuskiej w Kokoszkach. W godzinach porannych zamknięta zostanie ul. Fabryczna, na odcinku od ul. Fundamentowej do ul. Nowatorów. Na odcinku od  Kartuskiej do Fundamentowej ulica Fabryczna będzie dwukierunkowa. Dojście piesze do posesji będzie zapewnione. Zalecany objazd poprowadzony będzie ul. Kartuską i ul. Nowatorów. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca roku 2020 r.

Z uwagi na planowane zmiany, konieczne  jest wyznaczenie objazdu dla autobusów linii 157, które zostaną przekierowane na objazd ul. Nowatorów – ul. Kartuska – ul. Geodetów – ul. Nowatorów. Przystanek autobusowy linii 157 z ul. Fabrycznej, zostanie przeniesiony na ul. Nowatorów.

Nowatorow 12 11 20d szablon OpenStreetMap 1

 

 

Aktualizacja, 23.10.2020 r.

Trwają prace ziemne na jezdni południowej ul. Kartuskiej od ul. Nowatorów do ul. Nowej Inżynierskiej, na ul. Jaśminowy Stok oraz Nowej Inżynierskiej (zaawansowanie tych prac około 80%). Przygotowujemy się do wykonywania warstw konstrukcyjnych na tych odcinkach. Zakończono wykonywania kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów, Nowej Inżynierskiej, Jaśminowy Stok oraz na części jezdni południowej. Wykonano kanalizację sanitarną w Nowej Inżynierskiej . Trwa wykonywanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Nowa Inżynierska – Otomińska. W przyszłym tygodniu zamierzamy rozpocząć prace związane z budową wodociągu wzdłuż ul. Nowatorów oraz kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej. Trwają także prace związane z przebudową sieci gazowej i sieci światłowodowych. Trwa budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Nowa Inżynierska, Jaśminowy Stok, południowej jezdni ul. Kartuskiej.

kar3

Aktualizacja, 11.09.2020 r.

Trwają prace ziemne, mające na celu przygotowanie terenu pod budowę. Rozpoczęto także prace na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej z ul. Inżynierską.

Aktualizacja, 8.09.2020 r.

W czwartek, 10 września w godzinach porannych planowane jest zamknięcie skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Inżynierską i 300-metrowego odcinka ul. Inżynierskiej. Utrudnienia dotyczyć będą także ruchu pieszych na tym odcinku. Objazd wyznaczono ul. Kalinową i ul. Azaliową. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca września.

inzynierska mapa

Aktualizacja, 27.08.2020 r.

W najbliższym czasie kontynuowane będą prace przygotowawcze związane m.in. z oczyszczeniem terenu, drobnymi rozbiórkami. Rozpocznie się także przebudowa infrastruktury podziemnej  w tym sieci gazowej, wodociągowej, sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej.  Z uwagi na charakter i lokalizację robót ich realizacja wiązać się będzie z koniecznością przebudowy chodników. Dlatego też w najbliższym czasie mogą wystąpić utrudnienia dla pieszych poruszających się w okolicy rozbudowywanej drogi. Lokalne zmiany w ruchu pojazdów mogą pojawić się w okolicy ul. Inżynierskiej oraz Jaśminowy Stok, jednakże nie powinny one powodować większych utrudnień.

Kartuska VIII 2020

 

 

 

 

Aktualizacja, 13.08.2020 r.

Wykonawca rozpoczął prace od organizacji zaplecza budowy, które znajdować się będzie bezpośrednio przy realizowanej inwestycji, pomiędzy lasem a zabudowaniami. Na leśnym odcinku budowanej trasy, w miejscu gdzie wcześniej wycięte zostały drzewa, trwa oczyszczanie terenu z pozostałości drzew.  


 

Aktualizacja, 6.08.2020 r.

Prezydent Gdańska  Aleksandra Dulkiewicz dyrektor naczelny DRMG Włodzimierz Bartosiewicz i prezes firmy Kruszywo Sp.z.o.o Jacek Wicki podpisali dzisiaj umowę na rozbudowę ul. Kartuskiej, na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów. Prace zakończą się w listopadzie 2021 r. Koszt inwestycji to ponad 37 mln złotych. Inwestycja otrzymała również finansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 13,5 mln zł.

kar

 

Aktualizacja, 12.05.2020 r.

Osiem ofert wpłynęło w przetargu na rozbudowę ul. Kartuskiej. Na realizację zadania zabezpieczono 49 mln zł. Najniższa oferta opiewa na niecałe 37,5 mln złotych. Oferty są obecnie analizowane.