Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Przystąpiliśmy  do realizacji zadania polegającego na rozbudowie ul. Kartuskiej, od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów.

Rozbudowa obejmuje odcinek liczący ok. 1,2 km. Zakres zadania przewiduje, że na wspomnianym odcinku kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku. Ponadto zostaną wybudowane nowe chodniki, oświetlenie, a na fragmencie także droga rowerowa.

Inwestycja obejmie również budowę sieci podziemnych w tym kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych. W ramach zadania zostanie wykonana będzie również sieć gazowa. Na poszczególnych odcinkach ulicy pojawią się także ekrany akustyczne.

Termin realizacji: listopad 2021 r.

Kartuska 01 2020 2


Kartuska Kokoszki

 

Kartuska 01 20 12

Aktualizacja, 24.11.2020 r.

Na ul. Fabrycznej rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Na ul. Nowej Inżynierskiej kontynuowane są prace brukarskie, trwa budowa instalacji teletechnicznej. Ponadto wykonywane są nasypy pod chodniki i drogę rowerową przy rondzie północnym Nowej Inżynierskiej. Na  ul. Kartuskiej, na odcinku od ul. Otomińskiej do Nowej Inżynierskiej budowana jest kanalizacja sanitarna.

kart2

Aktualizacja 17.11.2020 r. 

W środę, 18 listopada planowane jest wprowadzenie zmian w okolicach ul. Kartuskiej w Kokoszkach. W godzinach porannych zamknięta zostanie ul. Fabryczna, na odcinku od ul. Fundamentowej do ul. Nowatorów. Na odcinku od  Kartuskiej do Fundamentowej ulica Fabryczna będzie dwukierunkowa. Dojście piesze do posesji będzie zapewnione. Zalecany objazd poprowadzony będzie ul. Kartuską i ul. Nowatorów. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca roku 2020 r.

Z uwagi na planowane zmiany, konieczne  jest wyznaczenie objazdu dla autobusów linii 157, które zostaną przekierowane na objazd ul. Nowatorów – ul. Kartuska – ul. Geodetów – ul. Nowatorów. Przystanek autobusowy linii 157 z ul. Fabrycznej, zostanie przeniesiony na ul. Nowatorów.

Nowatorow 12 11 20d szablon OpenStreetMap 1

 

 

Aktualizacja, 23.10.2020 r.

Trwają prace ziemne na jezdni południowej ul. Kartuskiej od ul. Nowatorów do ul. Nowej Inżynierskiej, na ul. Jaśminowy Stok oraz Nowej Inżynierskiej (zaawansowanie tych prac około 80%). Przygotowujemy się do wykonywania warstw konstrukcyjnych na tych odcinkach. Zakończono wykonywania kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów, Nowej Inżynierskiej, Jaśminowy Stok oraz na części jezdni południowej. Wykonano kanalizację sanitarną w Nowej Inżynierskiej . Trwa wykonywanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Nowa Inżynierska – Otomińska. W przyszłym tygodniu zamierzamy rozpocząć prace związane z budową wodociągu wzdłuż ul. Nowatorów oraz kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej. Trwają także prace związane z przebudową sieci gazowej i sieci światłowodowych. Trwa budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Nowa Inżynierska, Jaśminowy Stok, południowej jezdni ul. Kartuskiej.

kar3

Aktualizacja, 11.09.2020 r.

Trwają prace ziemne, mające na celu przygotowanie terenu pod budowę. Rozpoczęto także prace na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej z ul. Inżynierską.

Aktualizacja, 8.09.2020 r.

W czwartek, 10 września w godzinach porannych planowane jest zamknięcie skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Inżynierską i 300-metrowego odcinka ul. Inżynierskiej. Utrudnienia dotyczyć będą także ruchu pieszych na tym odcinku. Objazd wyznaczono ul. Kalinową i ul. Azaliową. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca września.

inzynierska mapa

Aktualizacja, 27.08.2020 r.

W najbliższym czasie kontynuowane będą prace przygotowawcze związane m.in. z oczyszczeniem terenu, drobnymi rozbiórkami. Rozpocznie się także przebudowa infrastruktury podziemnej  w tym sieci gazowej, wodociągowej, sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej.  Z uwagi na charakter i lokalizację robót ich realizacja wiązać się będzie z koniecznością przebudowy chodników. Dlatego też w najbliższym czasie mogą wystąpić utrudnienia dla pieszych poruszających się w okolicy rozbudowywanej drogi. Lokalne zmiany w ruchu pojazdów mogą pojawić się w okolicy ul. Inżynierskiej oraz Jaśminowy Stok, jednakże nie powinny one powodować większych utrudnień.

Kartuska VIII 2020

 

 

 

 

Aktualizacja, 13.08.2020 r.

Wykonawca rozpoczął prace od organizacji zaplecza budowy, które znajdować się będzie bezpośrednio przy realizowanej inwestycji, pomiędzy lasem a zabudowaniami. Na leśnym odcinku budowanej trasy, w miejscu gdzie wcześniej wycięte zostały drzewa, trwa oczyszczanie terenu z pozostałości drzew.  


 

Aktualizacja, 6.08.2020 r.

Prezydent Gdańska  Aleksandra Dulkiewicz dyrektor naczelny DRMG Włodzimierz Bartosiewicz i prezes firmy Kruszywo Sp.z.o.o Jacek Wicki podpisali dzisiaj umowę na rozbudowę ul. Kartuskiej, na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów. Prace zakończą się w listopadzie 2021 r. Koszt inwestycji to ponad 37 mln złotych. Inwestycja otrzymała również finansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 13,5 mln zł.

kar

 

Aktualizacja, 12.05.2020 r.

Osiem ofert wpłynęło w przetargu na rozbudowę ul. Kartuskiej. Na realizację zadania zabezpieczono 49 mln zł. Najniższa oferta opiewa na niecałe 37,5 mln złotych. Oferty są obecnie analizowane.