Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa wiaduktu Biskupia Górka

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Wiadukt Biskupia Górka

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska, przystąpiła do realizacji zadania, polegającego na budowie wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku zlokalizowanego w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha, stanowiącego główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta oraz drogą krajową 91, prowadzącą na południe kraju wraz z przebudową układu drogowego.

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 

Beneficjent: Gdańsk – Miasto na prawach powiatu
Partner: Nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Umowa o dofinansowanie:

nr POIS.04.02.00-00-0024/16-00 z dnia 05.04.2017 r.

Całkowita wartość Projektu: 138 469 158,91 zł
Koszt kwalifikowalny: 138 463 008,91 zł
Koszt niekwalifikowalny: 6 150,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 117 693 557,57 zł
Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 01.01.2014 r. do 31.12.2019 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa: IV. Infrastruktura drogowa dla miast
Działanie:

4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T
i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Okres realizacji rzeczowej projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2019 r.

Cele projektu
Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności transportowej Gdańska i portu morskiego w Gdańsku.

Oczekiwane rezultaty projektu
W wyniku realizacji Projektu założono następujące efekty:
- wzrost średniej prędkości oraz skrócenie średniego czasu podróży w transporcie indywidualnym,
- poprawa warunków ruchu w obszarze śródmiejskim Gdańska,
- poprawa płynności ruchu na wiadukcie Biskupia Górka i na drogach dojazdowych do niego,
- zmniejszenie uciążliwości akustycznej i zanieczyszczeń w rejonie zabudowy mieszkaniowej wzdłuż Traktu św. Wojciecha,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na Trakcie św. Wojciecha,
- usprawnienie połączenia komunikacyjnego z ważnymi celami podróży (port morski, zakłady pracy, szkoły, obiekty użyteczności publicznej itp.),
- umożliwienie przedłużenia linii kolejowej 250 do Pruszcza Gdańskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE>>>

Zadanie podzielone zostało na dwie części:

ZADANIE 1 budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku zlokalizowanego
w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha, stanowiącego główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta oraz drogą krajową 91 prowadząca na południe kraju wraz z przebudową układu drogowego. Zadanie 1 będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres robót budowlanych:

- rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowych wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha,
- przebudowa odcinka ulicy Trakt Św. Wojciecha, Okopowej, Zaroślak, Toruńskiej;
- przebudowa skrzyżowania ulic Trakt Św.Wojciecha-Okopowa-Toruńska oraz ulic Trakt Św. Wojciecha-Zaroślak;
- przebudowa układu drogowego wokół Baszty Białej;
- budowa odcinka ulicy nowe Podwale Grodzkie;
- budowa mostu nad Kanałem Raduni;
- budowa murów oporowych;
- budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego;
- zakup i montaż urządzeń dla monitoringu wizyjnego, monitoring wind, transmisja danych dla systemu TRISTAR z tablicami SIP.

W ramach ZADANIA 1 - budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku, przewiduje się:
1) przebudowę układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, w tym:
● ul. Trakt Św. Wojciecha – Okopowa na odcinku od ul. Zaroślak w kierunku Centrum;
● łącznica zachodnia do ul. Nowe Podwale Grodzkie;
● łącznica wschodnia do ul. Okopowej;
● ul. Zaroślak odcinek do mostu nad Kanałem Raduni;
● przejście nad mostem nad Kanałem Raduni – odcinek od ul. Trakt Św. Wojciecha
do ul. Zaroślak;
● ul. Spadzista – odcinek od ul. Zaroślak;
● ul. Toruńska – odcinek od ul. Trakt Św. Wojciecha;
● ul. Nowe Podwale Grodzkie od strony Centrum w kierunku Augustyńskiego;
● ul. Okopowa od ul. Nowe Podwale Grodzkie ( w rejonie ul. Augustyńskiego)
do ul. Toruńskiej;
● Rondo Baszta – wyniesione skrzyżowanie wokół baszty o długości ok. 43,97 m -
nawierzchnia pieszo – jezdnia z nowej kostki kamiennej płomieniowanej;
● ul. Augustyńskiego odcinek od CKU do ronda Baszta;
● zjazd z Traktu Św. Wojciecha;
● ul. Św. Trójcy – odcinek od ul. Okopowej;
● dojazd do parkingu od ul. Okopowej;
● zjazdy z Traktu Św. Wojciecha o nawierzchni kostki betonowej koloru grafitowego;


2) Budowę obiektów mostowych:


● Wiadukt na torami kolejowymi w ciągu ul. Trakt Św. Wojciecha.
W miejscu istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi, w ramach rozbudowy Traktu Św. Wojciecha przewiduje się budowę nowego wiaduktu o trzech stalowych dźwigarach łukowych, do których będą podwieszone pomosty (osobne pod każdą z jezdni), składające się ze stalowych rusztów zespolonych
z żelbetową płytą pomostu. Konstrukcja wiaduktu pozwala na etapowanie jego budowy. Przewiduje się wybudowanie w pierwszej kolejności dwóch dźwigarów od strony wschodniej i konstrukcji pomostu pomiędzy nimi. W tym czasie ruch odbywać się będzie po istniejącym obiekcie.
Następnie ruch zostanie przeniesiony na nowy obiekt a w miejsce rozebranego istniejącego obiektu zostanie dobudowany trzeci dźwigar łukowy oraz pomost dla drugiej jezdni.

Charakterystyczne parametry wiaduktu:
- klasa obciążenia „A”
- rozpiętość teoretyczna - 104 m
- szerokość całkowita - 37,69 m
- rozstaw osiowy dźwigarów łukowych
- szerokość pomostu:
* wiadukt zachodni – 19, 86 m
* wiadukt wschodni – 17,50 m
- szerokość jezdni dla każdego z kierunków - 3 x 3,25 + 0,5 m (opaska)
- szerokość ciągu pieszo – jezdnego ( wiadukt wschodni) – 3,0 m
- szerokość ścieżki rowerowej ( wiadukt zachodni) – 2,5 m
- szerokość ciągu pieszego ( wiadukt zachodni) – 2, 0m

● Wiadukty nad ul. Nowe Podwale Grodzkie
Nad ul. Nowe Podwale Grodzkie przewiduje się wykonanie obiektów w postaci ram żelbetowych osobną konstrukcją nośną dla każdej jezdni. Dla jezdni zachodniej zaprojektowano ramę dwuprzęsłową,dla jezdni wschodniej ramę jednoprzęsłową.

Charakterystyczne parametry wiaduktu ( kierunek Orunia):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna ( w osi niwelety) – 20,91 m + 14,18 m
-długość całkowita płyty nośnej - 35,69 m
-szerokość całkowita zmienna 18,79 – 17,44 m
-szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
-szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m
-szerokość ciągu pieszego 2,0 m

Charakterystyczne parametry wiaduktu ( kierunek Centrum):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna ( w osi niwelety) – 18,04 m
-długość całkowita płyty nośnej – 18,28 m
-szerokość całkowita zmienna 15,19 – 15,53 m
-szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
-szerokość ciągu pieszo-jezdnego 3,0 m


● Estakady dojazdowe do wiaduktu wraz z murami oporowymi
Dojazd do wiaduktów nad ul. Nowe Podwale Grodzkie od strony północnej stanowią estakady o konstrukcji sprężonej osobno dla każdej jezdni.

Charakterystyczne parametry estakady zachodniej ( kierunek Orunia):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna ( w osi środkowego dźwigara ) – 2x30 m
-szerokość całkowita - 17,23 m
-szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
-szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m
-szerokość ciągu pieszego 2,0 m

Charakterystyczne parametry estakady wschodniej ( kierunek Centrum):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna ( w osi środkowego dźwigara ) – 27m+36m+27 m
-szerokość całkowita - 15,53 m
-szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
-szerokość ciągu pieszo -jezdnego 3,0 m


● Most przez Kanał Raduni
Obiekt stanowi dojazd od Traktu Św. Wojciecha do ul. Zaroślak.

Charakterystyczne parametry estakady wschodniej ( kierunek Centrum):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna przęseł – 18,5 m
-długość całkowita – 19,33 m
-szerokość całkowita - 16,74 m
-szerokość jezdni na obiekcie – 2x3,0m+3,5m+ 2x0,2 m(opaska)
-szerokość ciągu pieszo -jezdnego 2x2,0 m

• uzbrojenie terenu;
• zieleń;
• elementy małej architektury.


ZADANIE 2 budowa parkingu wielopoziomowego zlokalizowanego w rejonie wiaduktu Biskupia Górka przy ul. Okopowej.

1. Charakterystyczne parametry parkingu
Obiekt garażu otwartego jest budynkiem wolnostojącym.

Kubatura – ok. 87 000 m3
Łączna ilość miejsc postojowych – 380 

• instalacje;
• monitoring.

Planowany termin zakończenia realizacji to III kwartał  2021 r.

Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl
Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Mechanizm zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych:
Informacje szczegółowe: www.cupt.gov.pl
Formularz na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: www.mrr.gov.pl
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


WizualizacjaWidok przed rozpoczęciem realizacji

Aktualizacja, 16.09.2020 r.

16 września budowę Wiaduktu Biskupia Górka wizytowała Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wraz z zastępcą ds. inwestycji , Alanem Aleksandrowiczem.

-Powstający wiadukt Biskupia Górka to obecnie jedna z największych inwestycji w Gdańsku. Prace przy jego budowie to wyzwanie zarówno inżynieryjne, jak i budowlane. Przejeżdżając tędy widzimy, jak postępują prace. Dzięki wiaduktowi poprawimy komunikację w ważnej części naszego miasta. A co ważne, zwiększy się również bezpieczeństwo na drodze – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.  

wia3 1

Aktualizacja, 18.08.2020 r.

Na terenie budowy kontynuowane są prace przy budowie dojazdów do drugiej, lewej nitki wiaduktu. Na konstrukcji wiaduktu wykonywane jest zabezpieczenie antykorozyjne poszczególnych elementów, prowadzone są również prace izolacyjne. Równolegle trwają prace drogowe związane budową ulicy Nowe Podwale Grodzkie.  W okolicy ul. Zaroślak prace drogowe koncentrują się na układaniu warstw podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników. Prace brukarskie prowadzone są również w okolicy ul. Św. Trójcy oraz przy stacji benzynowej na Trakcie św. Wojciecha. Natomiast na budynku parkingu trwa montaż elewacji obiektu.

Aktualizacja, 5.08.2020 r.

Trwają prace wykończeniowe na mostku nad Kanałem Raduni. Ponadto wykonywane są estakady dojazdowe do drugiej nitki wiaduktu. Kontynuowane są prace przy budowie parkingu. Jego konstrukcja jest już w całości zamontowana.

wia6

 

Aktualizacja 29.07.2020 r.

Uwaga!!! Nocne zamknięcie wiaduktu Biskupia Górka!

Przez dwie noce z powodu konieczności wykonania robót konstrukcyjnych, zamknięty dla ruchu będzie Wiadukt Biskupia Górka.

W nocy z czwartku na piątek (30 na 31 lipca) i z piątku na sobotę (31 lipca na 1 sierpnia) nie będzie możliwości jazdy po wiadukcie. Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały w godzinach 22 – 5.  Sugerowany objazd poprowadzony będzie al. Armii Krajowej, al. Havla i Małomiejską.

Zamknięcie wiaduktu Biskupia Górka, oznacza również czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Objazdy przez m.in al. Armii Krajowej i Havla, z obsługą węzła integracyjnego Łostowice Świętokrzyska, przesunięcia godzin odjazdów, obsługa wybranych przystanków – przez dwa kolejne wieczory i dwie kolejne noce takie zmiany czekają pasażerów linii autobusowych 132, 154, 189, 200, 205, 207, 210, 232, 256, N1, N5. Uwaga! Jeśli wykonawca prac na wiadukcie Biskupia Górka zakończy wcześniej prace, możliwe jest wcześniejsze przywrócenie ruchu.  

 

Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, utrudnienia obowiązywać będą tylko przez pierwszą noc z 30 na 31 lipca!

Za niedogodności związane z realizacją przepraszamy, prosimy o zachowanie ostrożności.

 

wiadukt zamkniecie

Aktualizacja, 8.07.2020 r.

Kontynuowane są prace związane z budową parkingu przy wiadukcie Biskupia Górka. Roboty związane z montażem konstrukcji obiektu są zaawansowane. Wykonywane są wjazdy na parking.

106693377 326298325048101 6239129695078060333 n

Aktualizacja, 3.07.2020 r.

W związku z planowanymi pracami przy betonowaniu Wiaduktu Biskupia Górka, w piątek (3.07) w godzinach wieczornych nastąpi zawężenie jezdni na 50-metrowym odcinku w obrębie skrzyżowania ul. Trakt św. Wojciecha z ul. Zaroślak. Prace prowadzone będą w godzinach 21.00 – 6.00. W obrębie skrzyżowania ruch odbywać się będzie wahadłowo. Po zakończeniu prac, ok. godziny 6.00 przywrócona zostanie obowiązująca obecnie organizacja ruchu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, termin prac może zostać przełożony.

wahadlo n

Aktualizacja, 2.07.2020 r.

W piątek, 3 lipca, o godz. 21 na Trakcie św. Wojciecha w okolicy budowy Wiaduktu Biskupia Górka,  wprowadzony zostanie układ ruchu pojazdów 1+1. Taki układ ruchu utrzyma się co najmniej do połowy sierpnia.

Ponadto zamknięta zostanie łącznica wjazdowa na węzeł Unii Europejskiej. Oznacza to, że kierowcy, którzy będą chcieli z Traktu św. Wojciecha dostać się do  Podwala Przedmiejskiego, będą musieli kierować się objazdem poprowadzonym ul. Toruńską.

W sobotę, 4 lipca, o godzinie 5.00 dla ruchu zostanie udostępniona prawa jezdnia ul. Okopowej od skrzyżowania z ul. Toruńską w kierunku centrum. Ponadto otwarta zostanie ul. Św. Trójcy. Jednocześnie zostanie przestawiony przystanek autobusowy „Toruńska” zostanie przesunięty o ok. 100 metrów w kierunku skrzyżowania z ul. Toruńską.

trakt zmiany lipiec

Aktualizacja, 26.06.2020 r.

W mijającym tygodniu betonowo kolejne elementy wiaduktu i estakady dojazdowej. Ponadto wykonywany jest nasyp drogowy od strony Pruszcza Gdańskiego.

14

 

Aktualizacja, 22.06.2020 r.

W związku z planowanymi pracami przy betonowaniu wiaduktu, w poniedziałek (22.06) w godzinach nocnych nastąpi zawężenie jezdni na 50-metrowym odcinku w obrębie skrzyżowania ul. Trakt św. Wojciecha z ul. Zaroślak. Prace prowadzone będą w godzinach 23.00 – 5.00. W obrębie skrzyżowania ruch odbywać się będzie wahadłowo. Po zakończeniu prac, ok. godziny 5.00 przywrócona zostanie obowiązująca obecnie organizacja ruchu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, termin prac może zostać przełożony.

wahadlo n

Aktualizacja, 16.06.2020 r.

Z końcem maja na Biskupiej Górce zakończył się kolejny etap budowy drugiej nitki wiaduktu nad torami kolejowymi. Zakończono montaż m.in. trzeciego, ostatniego łuku konstrukcji stalowej. Zamontowano cięgna linowe i podwieszono ruszt dolny konstrukcji stalowej do łuku. Prace prowadzone są również na estakadzie dojazdowej do wiaduktu. W maju wykonano płytę ustroju nośnego estakady. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do układania izolacji wodochronnej i krawężników. Przejezdność na wiadukcie zostanie zapewniona w IV kwartale 2020 r.

W ostatnich tygodniach dokończono również budowę nasypu drogowego, układanie warstw podbudowy i dolnych warstw bitumicznych jezdni północnej. Ponadto trwają roboty drogowe w rejonie skrzyżowania ul. Augustyńskiego z ul. Rzeźnicką oraz w rejonie skrzyżowania ul. Toruńskiej z ul. Okopową i ul. Św. Trójcy.

Obok wiaduktu powstaje nowy parking kubaturowy. Rozpoczęto już drugi etap montażu konstrukcji obiektu, zlokalizowanej bezpośrednio pod nowo wybudowaną częścią wiaduktu. Pomimo ograniczonego miejsca i związanych z tym trudności, prace postępują w szybkim tempie. Dodatkowo, na poszczególnych poziomach parkingu wykonywane są roboty elektryczne i sanitarne. W najbliższym czasie planowane są roboty związane z wykonaniem posadzek.

wia2

Aktualizacja, 4.06.2020 r.

W piątek, 5 czerwca, w godzinach porannych planowane jest przywrócenie układu 2+1 na Trakcie św. Wojciecha.

Ruch będzie się odbywał według schematu:

- Dwa pasy ruchu w relacji Pruszcz Gdański – Centrum w godz. 6:00 – 13:00

- Dwa pasy ruchu w relacji Centrum – Pruszcz Gdański w godz. 13:00 – 6:00

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Termin może ulec przesunięciu.

Biskupia Gorka rano      Biskupia Gorka popoludnie

Aktualizacja, 26.05.2020 r.

W nocy z 26 na 27 maja na fragmencie Traktu św. Wojciecha zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Zmiany będę obowiązywały w godzinach 20.30-6.00.

 W związku z prowadzeniem prac konstrukcyjnych  związanych z betonowaniem elementów wiaduktu, w nocy z 26 na 27.05 (z wtorku na środę) niezbędne jest ustawienie pompy na jezdni prawej. Spowoduje to czasowe zwężenie jezdni Traktu Św. Wojciecha z dwóch pasów do jednego (odc. ok 30 m). Na tym odcinku od godziny 20.30 do 6.00. obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie.   

Wiadukt Biskupia Gorka 15 05 20

Aktualizacja, 13.05.2020 r.

Zamontowano ostatni element trzeciego łuku na Wiadukcie Biskupia Górka. Tym samym zakończono montaż elementów konstrukcji stalowej  dla lewej jezdni na obiekcie.Akcja odbyła się nocą, przy wyłączonej trakcji kolejowej. Aktualnie  widoczna jest już cała  konstrukcja stalowa dla jezdni lewej  wiaduktu wraz z trzecim łukiem.  Konstrukcja jeszcze stoi na  stalowych klatkach tymczasowego podparcia.

WBGorka 05 20 7 1

Zdjęcia: Marcin Przybysz

Aktualizacja, 5.05.2020 r.

Minionej nocy zamontowano trzecią część łuku na drugiej nitce wiaduktu Biskupia Górka. W najbliższych dniach montowane będą kolejne części łuku, tym razem od strony dzielnicy Orunia - św. Wojciech - Lipce. Planowane jest także betonowanie ustroju nośnego estakady prowadzącej na wiadukt. Prace montażowe odbywają się w nocy, przy wyłączonej trakcji kolejowej.

DSCN9727

Zdjęcia: Marcin Przybysz

Aktualizacja, 28.04.2020 r.

Od kilkunastu dni trwa montaż elementów konstrukcji  stalowej lewej jezdni wiaduktu nad torami  kolejowymi. Do montażu wykorzystywany jest  żuraw samojezdny typu Liebherr LTM 1500 o  max. udźwigu 500 ton i długości wysięgnika  teleskopowego 50 m, z wysięgnikiem kratowym długość wzrasta do 141 m. Żuraw samojezdnie porusza się na zestawie 8 osi. Montaż elementów konstrukcji odbywa się nocami, przy wyłączonej trakcji kolejowej. W nocy 27/28.04  ustawiono  podporę tymczasową, niezbędną do montażu łuku. W sumie na łuku skrajnym lewej jezdni  zostanie zamontowanych 5 szt. łuków. Montaż ostatniego łuku zamykającego  planowany jest w połowie maja 2020 r, następnie Wykonawca przystąpi do betonowania ustroju nośnego wiaduktu. 

P1500644

Zdjęcia: Marcin Przybysz

Aktualizacja, 24.04.2020 r.

Aktualnie trwa montaż elementów konstrukcji stalowej dla lewej jezdni  wiaduktu. Do tej pory zamontowano  ok. 60 % całkowitej masy konstrukcji stalowej. W najbliższych  dniach planowany jest montaż ostatnich elementów i sekcji tzw. rusztu dolnego pod  ustrój nośny wiaduktu. Montaż, który może wprowadzić pewien hałas prowadzony jest w godzinach nocnych, przy wyłączonej trakcji. Niestety nie ma mozliwości prowadzenia prac w ciągu dnia, gdyż montaz musi odbywać się przy zawieszonym ruchu pociągów. Na estakadzie wykonano podparcie i szalunek ustroju nośnego na jednym z przęseł. Aktualnie trwają tam prace związane z wykonywaniem zbrojenia ustroju nośnego. Od strony Pruszcza Gdańskiego wykonywane są górne warstwy nasypu.

Trwa również budowa mostku nad Kanałem Raduni. Mury oporowe zostały zasypane gruntem, tworząc jednocześnie całość z nasypem drogowym dla jezdni lewej. Aktualnie trwa wykonywanie górnych warstw nasypu drogowego jezdni lewej wraz z najazdem na most nad Kanałem Raduni. Trwa także montaż elementów prefabrykowanych konstrukcji parkingu. Aktualnie montowane są płyty stopowe. Od strony ul. Okopowej do końca tygodnia trwać będzie betonowanie dwóch ostatnich ścian.

Kontynuowane są prace przy budowie chodnika, na skrzyżowaniu przy ul. Świętej Trójcy iprzy Urzędzie Marszałkowskim. W ostatnich dniach przebudowana została sieć ciepłownicza przy ulicy Augustyńskiego. Przełączenie zrealizowano w dniu 18 kwietnia. W najbliższych dniach w rejonie ul. Augustyńskiego i Nowym Podwalem Grodzkim nastąpi przełączenie wykonanej sieci gazowej i wodociągu. Wykonywane są prace związane z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Augustyńskiego i Traktu Św. Wojciecha.

WBG 22 04 20 1

 Zdjęcia z drona: Krzysztof Wojciechowski, zdjęcia nocne: Marcin Przybysz

Aktualizacja, 22.04.2020 r.

 W związku z przełączeniem sieci wodociągowej na ul. Rzeźnickiej nastąpi zmiana w organizacji ruchu. W poniedziałek, 27 kwietnia o godz. 22 ul. Rzeźnicka zostanie zamknięta. Jednocześnie wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na ul. Żabi Kruk, od ul. Toruńskiej do ul. Pod Zrębem.

Zmiana zostanie wprowadzona na czas przełączenia wodociągu. Po jego przełączeniu i odtworzeniu nawierzchni na ul. Rzeźnickiej zostanie przywrócona obecnie funkcjonująca organizacja z ruchem jednokierunkowym na ul. Rzeźnickiej i Żabi Kruk. Planowane przywrócenie tej organizacji ruchu to 29.04.2020r. o godz. 9:00.

 Torunska 21 04 20 szablon OSM 1

Aktualizacja, 2.04.2020 r.

- Na plac budowy dostarczono już część elementów konstrukcji stalowej drugiej nitki wiaduktu - mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.  - Aktualnie na placu budowy trwa scalanie tych elementów w  sekcje montażowe. Pierwsze z nich zostały zamontowane w nocy z poniedziałku na wtorek  - dodaje szef DRMG.

Montaż konstrukcji stalowej budowanej obecnie drugiej nitki wiaduktu ma potrwać co najmniej trzy miesiące. Ze względu na obecną sytuację związaną  z pandemią wirusa, jest to termin orientacyjny. Przewidujemy, że jeśli zostanie utrzymane obecne tempo prac, wszystkie elementy konstrukcji powinny zostać zamontowane do końca czerwca. Z uwagi na znajdujące się pod budowanym obiektem torowisko, prace montażowe będą wykonywane głównie w nocy przy wyłączonej trakcji kolejowej.

W związku z stanem pandemii i zmniejszeniem natężenia ruchu, we wtorek, 07.04.2020r. o godz. 13:00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu na Trakcie św. Wojciecha, gdzie dotychczas obowiązywał zmienny układ 2+1. Zmiana będzie polegała na wprowadzeniu układu 1+1 przez całą dobę, do odwołania.

wiadukt 2.04

Aktualizacja, 23.03.2020 r.

Prace na terenie budowy są kontynuowane. Powstają kolejne elemnty konstrukcji parkingu kubaturowego, trwają również roboty związane z budową elementów estakady i mostku nad Kanałem Raduni.

WBG 03 20a 14

 

Aktualizacja, 5.03.2020 r.

Parking realizowany przy wiadukcie, to czterokondygnacyjny obiekt o kubaturze wynoszącej ponad 87 tys. metrów sześciennych. Obecnie postępy na budowie parkingu można zauważyć gołym okiem. Montaż żelbetowych elementów prefabrykowanych rozpoczęto 17 lutego. Każdego dnia stawiane są kolejne słupy, będące elementami konstrukcji obiektu. Na terenie budowy postawiono już ich 90, a docelowo będzie ich ponad 100. Na ukończeniu są też prace związane z wykonaniem płyt fundamentowych. W najbliższym czasie planowane są dalsze roboty zbrojarskie oraz betonowanie pozostałych elementów płyty.

Równocześnie trwa budowa drugiej nitki wiaduktu. Zakończyła się rozbiórka starego obiektu w ciągu Traktu św. Wojciecha. Dotychczas wykonano palowania pod trzy podpory lewej nitki estakady w stronę centrum Gdańska. Aktualnie trwają prace zbrojarskie i przygotowania do betonowania  ostatnich dwóch filarów estakady. Zabetonowano również korpus podpory wiaduktu nad torami kolejowymi. W  najbliższych tygodniach planowane jest betonowanie kolejnych elementów wiaduktu. Ponadto trwa przełączenie nowej sieci wodociągowej w ciągu ul. Trakt św. Wojciecha. Przejezdność na drugiej nitce wiaduktu będzie zapewniona w IV kwartale 2020r.

27 lutego podpisano aneks wydłużający termin zakończenia budowy parkingu. Zgodnie z dokumentem inwestycja zakończy się w czerwcu 2021. Przedłużenie terminu wynika z faktu, że na terenie budowy w kwietniu 2018 r. odkryto relikt architektoniczny w postaci Bastionu Wiebego. W porozumieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku zabezpieczono pozostałości po bastionie. Sytuacja wymusiła opracowanie zupełnie nowej dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, co wydłużyło czas realizacji zadania i wygenerowało kolejne koszty. Łączny koszt budowy wiaduktu i parkingu wynosi 163 mln złotych.

parking 1

 

Aktualizacja, 24.02.2020 r.

W najbliższych dniach w pobliżu budowy Wiaduktu Biskupia Górka planowane są zmiany w organizacji ruchu.

Wtorek, 25.02 – Układ 2+1 w kierunku Oruni przez cały dzień

We wtorek, 25 lutego z uwagi na konieczność przeprowadzenia jednodniowych robót na skrzyżowaniu ul. Okopowej z ul. Toruńską planowane są zmiany w funkcjonowaniu ruchu w układzie 2+1. Przez cały dzień funkcjonować będzie organizacja ruchu 2+1 - jeden pas ruchu z Pruszcza Gdańskiego do Centrum i dwa pasy z Centrum w kierunku Pruszcza Gdańskiego.

Jednocześnie w obrębie skrzyżowania ul. Okopowa – Toruńska zostanie zamknięty skrajny pas w kierunku Pruszcza Gdańskiego. W obrębie skrzyżowania będzie obowiązywał układ po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Taka organizacja funkcjonować będzie przez cały dzień (25.02), co oznacza że nie będzie zmieniana w zależności od pory dnia.

Czwartek, 27.02 – zmiany w ruchu pieszym na ul. Rzeźnickiej

W czwartek, 27 lutego o godz. 7 rano zmieni się ruch pieszych na ul. Rzeźnickiej. Zmiana będzie polegać na zawężeniu ul. Rzeźnickiej oraz zamknięciu ruchu pieszego na odcinku pomiędzy Basztą Biała a budynkiem Urzędu Marszałkowskiego. Ruch pieszy będzie odbywał się drugą stroną ulicy. Dojścia do posesji będą utrzymane. Zmiany nie wpłyną na ruch pojazdów. Taka organizacja utrzyma się przez kilka najbliższych tygodni.

Poniedziałek, 2.03 – zawężenie pasa ruchu przy stacji paliw

W poniedziałek, 2 marca o godzinie 6 rano do jednego pasa zostanie zawężony ok. 50 metrowy odcinek Traktu św. Wojciecha przy stacji paliw. Zmiana dotyczy jezdni w kierunku Centrum. Zawężenie jezdni do przekroju 1x1 wynika z konieczności przełączenia nieczynnego wodociągu. Taka organizacja ruchu utrzyma się przez około tydzień.

Aktualizacja, 10.02.2020 r.

Zakończone zostały roboty rozbiórkowe płyty ustroju nośnego starego, żelbetowego wiaduktu. Aktualnie prowadzone są roboty rozbiórkowe  pozostałości przyczółków starego wiaduktu. Zakończono roboty palowe związane ze wzmocnieniem  gruntów  pod fundamenty obiektów mostowych. Trwają prace związane z wykonaniem murów oporowych przy moście nad Kanałem Raduni oraz budowa nasypu  drogowego dla jezdni lewej.

WBD 02 20 20

Aktualizacja, 3.02.2020 r.

W czwartek, 6 lutego planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Okopowej z ul. Świętej Trójcy. Od godziny 6 rano zamknięty zostanie wjazd z ul. Świętej Trójcy w ul. Okopową. Dojazd do ulicy Św. Trójcy odbywać się będzie przez ul. Toruńską i Rzeźnicką.

Jednocześnie przełożony zostanie zjazd z ul. Okopowej w kierunku Warszawy i al. Armii Krajowej. Zjazd zostanie przesunięty o ok. 30 metrów. Przebudowa skrzyżowania Okopowa-Św. Trójcy związana jest z budową Wiaduktu Biskupia Górka. Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą co najmniej 3 miesiące.

Sw.Trojcy

 

Aktualizacja 17.01.2020 r.

W najbliższym czasie zakończy się rozbiórka starego wiaduktu na Biskupiej Górce. Operacja była skomplikowana i czasochłonna, bowiem rozbiórka prowadzona była nad czynną linią kolejową i w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej. Aby móc w takich warunkach bezpiecznie dokonać rozbiórki tak dużego obiektu, konieczne było przygotowanie specjalnego projektu.

- Cała płyta starego wiaduktu ważyła około 3650 ton – informuje Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. – Po przepołowieniu płyty, obie jej części zostały zsunięte na nasypy. Każda z płyt była zsuwana po wcześniej przygotowanych łożyskach ślizgowych umieszczonych na podporach – dodaje Bartosiewicz.

W początkowej fazie prace prowadzone były nocą, gdyż zsuwanie płyt odbywało się bezpośrednio nad torami kolejowymi i wymagało czasowego wyłączenia trakcji. Po zsunięciu płyt przystąpiono do usuwania podpór oraz części słupów starego wiaduktu. Obecnie prace koncentrują się na robotach związanych z rozkuwaniem i rozkruszaniem zsuniętej części starego wiaduktu w kierunku Pruszcza Gdańskiego.

Jednocześnie trwają prace nad częściami drugiej nitki nowego wiaduktu. Dotychczas wykonano palowania pod trzy podpory lewej nitki estakady do strony centrum Gdańska. Ponadto zabetonowano korpus przyczółka estakady.

Jednym z elementów budowy Wiaduktu Biskupia Górka jest parking kubaturowy. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu płyty fundamentowej. Kontynuowane są roboty zbrojarskie i betonowanie pozostałego zakresu, tak aby rozpocząć montaż elementów prefabrykowanych. Proces produkcji prefabrykatów, stanowiących konstrukcję pozostałych kondygnacji parkingu, już się rozpoczął.

 

 

WBG 01 20 4

Aktualizacja 20.11.2019 r.

Podczas robót związanych z budową wiaduktu Biskupia Górka, w rejonie ul. Augustyńskiego, natrafiono na relikty średniowiecznych fortyfikacji. Są to fragmenty strzelnicy i muru łączącego niegdyś Basztę Nową (ją także odkryto podczas budowy parkingu przy ul. Okopowej) z pobliską Basztą Białą. 11 listopada odbyły się oględziny znaleziska na budowie w obecności m.in. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z decyzją PWKZ  o braku możliwości rozbiórki kolidującego fragmentu murów, wstrzymano prace związane z przebudową sieci gazowej. W celu określenia możliwości ułożenia sieci gazowej  inną, alternatywną trasą, rozpoczęto wykonywanie przekopów kontrolnych, tak by móc zachować dotychczasowe znalezisko. Wyniki prac zostaną przekazane do projektanta aby ten, mógł sporządzić projekt zamienny.  Aktualnie w rejonie ulicy Augustyńskiego prowadzone są prace związane z przebudową sieci gazowej, wodociągowej i cieplnej, a także przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

WiaduktBG 11 19 50

Aktualizacja, 22.10. 2019 r.

Za nami pierwszy, bardzo trudny etap rozbiórki. Wiadukt został przecięty na pół. W miniony weekend część obiektu od strony centrum Gdańska została oparta na 29 podporach. Jednocześnie zlikwidowane zostały stare podparcia w postaci słupów żelbetowych.

- Ze względu na bezpieczeństwo i uzgodnienia z PKP prace prowadzone są w porach nocnych podczas całkowitego zamknięcia torów – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Do tej pory zsunięto 1,2m wiaduktu na nasyp dojazdowy w stronę Centrum Gdańska. Prace te wymagają dużego zaangażowania i zachowania bezpieczeństwa, zwłaszcza, że wykonywane są w nocy i w bardzo krótkim czasie wyłączenia torów wynoszącym około 4 godzin - dodaje szef DRMG.

Obecnie przygotowujemy się do najtrudniejszego etapu rozbiórki. W najbliższych tygodniach każda z części starego wiaduktu będzie „zsuwana” po zamontowanych podporach. Po zsunięciu połowy wiaduktu od strony centrum Gdańska, analogicznie zostanie wykonana rozbiórka drugiej połowy obiektu od strony dzielnicy Orunia – św. Wojciech – Lipce. Po całkowitym zsunięciu obiektu nastąpi rozbiórka podpór wiaduktu. Ten etap również wymaga prowadzenia prac w porze nocnej, podczas czasowego wyłączenia trakcji kolejowej. Następnie rozpocznie się budowa drugiej nitki wiaduktu.

wiadukt BG 23.10 17

Aktualizacja 15.10.2019 r.

Zmiany na ul. Toruńskiej. Od wtorku (15.10) ok. godz. 14:00 planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w rejonie budowanego wiaduktu Biskupia Górka. Zgodnie z nową organizacją ruchu otwarty zostanie zjazd z ul. Okopowej w ul. Toruńską od strony Pruszcza Gdańskiego. Wyjazd z ul. Toruńskiej będzie możliwy zarówno w kierunku Pruszcza Gdańskiego jak i centrum Gdańska. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót, o kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem.

Planowana zmiana jest kolejnym etapem prac związanych z budową wiaduktu Biskupia Górka, który stanowi główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami oraz drogą krajową 91. Budowa wiaduktu rozpoczęła się wiosną 2018 roku. Głównym Wykonawcą jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r. Koszt inwestycji to niemal 147 mln złotych. Aż 114 milionów złotych pochodzi z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cała inwestycja zakończyć się ma w październiku 2020 roku.

Torunska 10.2019

 

Aktualizacja 26.09.2019 r.

Trwają prace rozbiórkowe starego wiaduktu.

Wiadukt BGa 09 19 6

Aktualizacja 30.08.2019 r.

Zmiany na ul. Toruńskiej

W środę, 4 września ok. godziny 12, na ul. Toruńskiej planowane jest wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu polegającej na otwarciu wyjazdów z ul. Toruńskiej w kierunku centrum Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. Nie będzie możliwości wjazdu w ul. Toruńską od strony Pruszcza Gdańskiego, gdyż ul. Toruńska na odcinku od ul. Okopowej do ul. Rzeźnickiej pozostaje ulicą jednokierunkową. 

Ruch pieszy i rowerowy odbywać się będzie po wyznaczonych ciągach.

Taka organizacja ruchu utrzyma się przez okres ok. 3 tygodni. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót, o kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem.  

Planowana zmiana jest kolejnym etapem prac związanych z budową wiaduktu Biskupia Górka, który stanowi główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami oraz drogą krajową 91. Budowa wiaduktu rozpoczęła się wiosną 2018 roku. Głównym Wykonawcą jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r. Koszt inwestycji to niemal 147 mln złotych. Aż 114 milionów złotych pochodzi z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cała inwestycja zakończyć się ma w październiku 2020 roku.

 

Torunska 29 08 19

Aktualizacja, 27.08.2019

16 sierpnia rozpoczęły się pierwsze prace związane z rozbiórką „starego” wiaduktu na Biskupiej Górce. W miejsce obiektu wybudowany zostanie nowy wiadukt. Rozbiórka ma potrwać do 3 miesięcy i będzie nie lada wyzwaniem, ze względu na czynną linię kolejową.

Na Biskupiej Górce trwa budowa wiaduktu Biskupia Górka. 13 sierpnia udostępniono kierowcom pierwszą nitkę wiaduktu. Aby zbudować drugą jezdnię, konieczne jest rozebranie „starego” wiaduktu w ciągu Traktu św. Wojciecha. Na potrzeby rozbiórki została opracowana specjalna dokumentacja projektowa, która umożliwi przeprowadzenie operacji nad czynną linią kolejową. Poziom trudności przeprowadzenia rozbiórki jest wysoki także ze względu na niewielką ilość miejsca w pobliżu budowy i fakt, że wiadukt ulokowany jest w ścisłym centrum miasta, przy gęstej zabudowie. Prace nie wpłyną na ruch pociągów. Najbardziej zaawansowane prace rozbiórkowe będą prowadzone nocą, w godzinach w których nie kursują pociągi.

Pierwsze prace rozbiórkowe rozpoczęły się w piątek, 16 sierpnia i skupiają się na demontażu balustrad, oświetlenia i kolejnych warstw jezdni. Równolegle wykonywane są prace polegające na montażu tymczasowych podpór, po których „ślizgać się” będą demontowane elementy wiaduktu. Najbardziej zaawansowane prace rozpoczną się w pierwszej połowie września.

- Po dokonaniu rozbiórek górnej części „starego” wiaduktu, obiekt zostanie przecięty w połowie i rozpocznie się sukcesywne zsuwanie połowy wiaduktu po tymczasowych podporach - wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Rozbiórka zacznie się od strony centrum Gdańska. Podczas operacji, część wiaduktu będzie ulegała rozdrobnieniu i utylizacji. Po zsunięciu połowy wiaduktu od strony centrum Gdańska, analogicznie zostanie wykonana rozbiórka drugiej połowy obiektu od strony dzielnicy Orunia – św. Wojciech – Lipce - dodaje szef DRMG.

Początkowe prace związane ze „ściąganiem” obiektu będą wykonywane w porze nocnej przy całkowitym wyłączeniu trakcji kolejowej. W późniejszym etapie operacji, roboty będą prowadzone poza obszarem ruchu pociągów w dzień. Po całkowitym zsunięciu obiektu nastąpi rozbiórka podpór wiaduktu, która też wymaga prac w porze nocnej podczas czasowego wyłączenia trakcji kolejowej. Szacujemy, że prace rozbiórkowe potrwają do 3 miesięcy.

 

 Aktualizacja, 13.08.2019 r.

Postępy na budowie Wiaduktu Biskupia Górka – 13 sierpnia została otwarta pierwsza nitka. Niebawem rozpocznie się rozbiórka starego obiektu, a w ciągu najbliższych tygodni – budowa drugiej, zachodniej nitki.

Część wiaduktu oddana do użytku kierowcom, ma rozpiętość 104 m i szerokość 17,5 m. Ruch odbywać się będzie po trzech pasach jezdni. Po zakończeniu budowy całej inwestycji, na jednym z pasów utworzony zostanie buspas. Wzdłuż obiektu przewidziano także ciąg pieszo-rowerowy. O dotychczasowych osiągnięciach mówił Alan Aleksandrowicz, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. inwestycji.

- W ubiegłym tygodniu obiekt ten przeszedł pomyślne próby obciążeniowe, prowadzone wspólnie ze specjalistami z Politechniki Gdańskiej. Projekt nowego wiaduktu jest dość skomplikowany ze względu na to, że jest to główna arteria łącząca Pruszcz Gdański z centrum Gdańska - podkreślał, jednocześnie apelując do kierowców o cierpliwość przy kolejnych etapach budowy.

Z kolei o przyszłości projektu, wypowiedział się dyrektor DRMG, Włodzimierz Bartosiewicz:

- Niebawem rozpocznie się rozbiórka istniejącego wiaduktu w ciągu Traktu św. Wojciecha, a w jego miejsce wybudowana zostanie zachodnia nitka wiaduktu wraz z trzecim dźwigarem. Budowa drugiej, zachodniej nitki rozpocznie się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Zmiany w organizacji ruchu

Przypominamy, że w nocy z 12 na 13 sierpnia (z poniedziałku na wtorek) wyłączony z ruchu kołowego został most nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Zaroślak. Dojazd do ul. Zaroślak możliwy jest od strony ul. Stoczniowców i Brzegi oraz od strony ul. Biskupiej i Na Stoku. Ruch pieszy i rowerowy odbywa się bez zmian.

Od wtorku, 13 sierpnia nastąpiły również zmiany w kursowaniu autobusów linii 108, 118, N4. Przystanek „Toruńska” [1005] dla linii autobusowych w kierunku Oruni został cofnięty o około 100m do wysokości peronu przystanku SKM Śródmieście.

*Linia 108 funkcjonuje na skróconej trasie okólnej: Chełm Witosa – Cienista – Worcella – Reformacka – Stoczniowców – Cienista – Sikorskiego – Dragana – Witosa – Cieszyńskiego – Więckowskiego – Cieszyńskiego – Chełm Witosa.

*Linie 118 i N4: Dwukierunkowo, pomiędzy przystankami „Buczka”/ „Worcella” [1252, 1663] a „Brama Wyżynna” [1028, 1033] obowiązuje objazd ulicami: ... - Chałubińskiego – Sikorskiego – Armii Krajowej – Okopowa - ... i dalej stałą trasą. Na trasie objazdu obowiązuje obsługa przystanków: „Grabowskiego” [1243], „Chałubińskiego” [1254,1255], „Drwęcka” (n/ż) [1253], „Odrzańska” [1250, 1251], „Pohulanka” [1248, 1249], „Śródmieście SKM” [1003, 1018]. Dla linii N4 wszystkie ww. przystanki posiadają status warunkowy „na żądanie”. Przystanek „Drwęcka” (n/ż) [1253] nie jest obsługiwany przez linię 118.

otwarcie3

Aktualizacja 09.08.2019 r.

Budowa wiaduktu Biskupia Górka wymaga przebudowy połączenia Traktu Św. Wojciecha z ul. Zaroślak. W poniedziałek, 12 sierpnia po porannym szczycie komunikacyjnym zmieniona zostanie organizacja ruchu w rejonie budowanego wiaduktu, polegająca na wprowadzeniu ruchu o przekroju 1+1 na ul. Trakt Św. Wojciecha, od wysokości stacji paliw do skrzyżowania Traktu z ul. Toruńską i Okopową.

W nocy z 12 na 13 sierpnia (z poniedziałku na wtorek) wyłączony z ruchu kołowego zostanie most nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Zaroślak. Dojazd do ul. Zaroślak możliwy będzie od strony ul. Stoczniowców i Brzegi oraz od strony ul. Biskupiej i Na Stoku.

Komunikacja autobusowa kursować będzie według nowego układu od wtorku 13 sierpnia.

Ruch pieszy odbywać się będzie bez zmian.

Z przyczyn technologicznych terminy wprowadzenia zmian mogą ulec przesunięciu.

Planowana zmiana ma na celu przygotowanie istniejącego układu drogowego w rejonie ul. Zaroślak do wprowadzenia ruchu na nowo wybudowaną nitkę Wiaduktu Biskupia Górka. Za utrudnienia przepraszamy, o kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem.

Aktualizacja 08.08.2019 

Budowa Wiaduktu Biskupia Górka wchodzi w kolejną fazę. W czwartek, 8 sierpnia ok. godz. 8.30 rozpoczną się próby obciążeniowe  obiektu, które przybliżą nas do przełożenia ruchu na nowy obiekt. 7 aut o łącznym ciężarze 224 ton weźmie udział w próbach obciążeniowych na pierwszej  nitce Wiaduktu Biskupia Górka. Każda z czteroosiowych ciężarówek waży ok. 32 tony. Samochody te będą wykorzystywane  w próbach obciążeniowych nowej nitki wiaduktu, który powstaje nieopodal Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Auta będą ustawione w trzech kolumnach.

- Akcja polegać będzie na wykonaniu próby statycznej oraz próby dynamicznej obciążenia obiektów taborem samochodów ciężarowych – wyjaśnia Włodzimierz Ziółkowski, koordynator zadania z ramienia Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - W trakcie próbnego obciążenia wykonywane będą m.in. pomiary  przemieszczeń pionowych ustrojów nośnych i na  łożyskach ruchomych wiaduktu. Badana będzie także  stabilność podpór – dodaje Ziółkowski.

Ostatecznie wyniki z próbnych obciążeń obiektów zostaną porównane z założeniami projektowymi dotyczącymi nośności i dopuszczalnych przemieszczeń elementów nośnych obiektów mostowych. Próby potrwają do godzin popołudniowych. 

Po przełożeniu ruchu na nową nitkę, stary obiekt zostanie rozebrany i w jego miejscu powstanie druga nitka wiaduktu w ciągu ulicy Trakt św. Wojciecha i nad Podwalem Grodzkim.

BiskupiaGorka 08 08 19 13

 

 

Aktualizacja 25.07.2019 r.

Wiadukt nad torami kolejowymi

Wykonano kapy chodnikowe na płycie ustroju nośnego, aktualnie trwa przygotowanie powierzchni betonu do  układania żywicy. Na końcach obiektu zamontowano urządzenia dylatacyjne. Na obu łukach konstrukcji stalowej wiaduktu wykonano ostatnią, wierzchnią powłokę zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wiadukt nad ul. Nowe Podwale Grodzkie

Wykonano gzymsy i kapy chodnikowe na płycie ustroju nośnego oraz ułożono żywicę na powierzchni betonu kap chodnikowych. Aktualnie trwa  przygotowanie płyty ustroju nośnego do układania izolacji z papy termogrzewalnej na części jezdnej obiektu.

Estakada
Wykonano gzymsy i kapy chodnikowe na płycie ustroju nośnego oraz ułożono żywicę na powierzchni betonu kap chodnikowych. Aktualnie trwa  przygotowanie płyty  ustroju nośnego do układania izolacji z papy termogrzewalnej na części jezdnej obiektu.

Most nad Kanałem Raduni
Aktualnie obiekt mostowy został wygrodzony od  strony ul. Zaroślak. Trwają prace wykończeniowe obiektu oraz budowa murów oporowych przy obiekcie.

 


Aktualizacja 12.07.2019 r.

W poniedziałek 15 lipca, po porannym szczycie komunikacyjnym wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na Trakcie św. Wojciecha. Na 40-metrowym odcinku Traktu św. Wojciecha w pobliżu stacji paliw nastąpi zawężenie drogi. W obu kierunkach kierowcy będą mogli poruszać się po jednym pasie jezdni. Taka organizacja ruchu potrwa do 26 lipca.

trakt sw 12 07

 

WiaduktBG 07 19 1Aktualizacja, 11.06.2019 r.

W związku z planowanymi pracami przy betonowaniu wiaduktu, w piątek (14.06) w godzinach nocnych nastąpi zawężenie jezdni na 50-metrowym odcinku w obrębie skrzyżowania ul. Trakt św. Wojciecha z ul. Zaroślak. Prace prowadzone będą w godzinach 23.00 – 5.00. W obrębie skrzyżowania ruch odbywać się będzie wahadłowo. Po zakończeniu prac, ok. godziny 5.00 przywrócona zostanie obowiązująca obecnie organizacja ruchu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, termin prac może zostać przełożony.

Aktualizacja 06.06.2019 r.

Podwieszono dolny ruszt konstrukcji stalowej do dźwigarów łukowych wiaduktu nad torami kolejowymi oraz zamontowano na nim płyty prefabrykowane. Trwa montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, zaś jej betonowanie zaplanowano na przełom czerwca i lipca.

Zabetonowano płytę ustroju nośnego wiaduktu nad ulicą Nowe Podwale Grodzkie, trwają przygotowania do ułożenia na niej papy termozgrzewalnej oraz ustawienia krawężników w linii kap chodnikowych.

Trwa budowa nasypu drogowego od strony dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce, na wykonanej części nasypu ułożono pierwsze warstwy podbudowy z masy bitumicznej.

Wykonano płytę przejściową na moście nad kanałem Raduni. Trwają przygotowania do końcowych prac ziemnych przy moście.

WBGorka 05 19 1

Aktualizacja 19.04.2019 r.

Czytaj więcej .....