EFRR

Przystąpiliśmy do przebudowy dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1 w ramach projektu "Rewitalizacja Oruni".


Budynek ten nadal funkcjonuje w świadomości mieszkańców jako ważne i centralne miejsce dzielnicy. Celem rewitalizacji i przebudowy budynku oprócz zabezpieczenia obiektu jest stworzenie miejsca dla prowadzenia działań społecznych i kulturowych.

W dawnym Ratuszu działać będzie Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. Przewidziano tam także utworzenie siedziby Rady Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech – Lipce. Mieszkańców Oruni ucieszy fakt, że w tym miejscu powstanie mediateka. Przy ul. Gościnnej 1 będzie można wypożyczyć nie tylko książki, ale także filmy i płyty. W mediatece zostanie również wydzielona strefa gier konsolowych i planszowych.

Wnętrze budynku zostanie przebudowane tak, by został on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano też prace konserwatorskie przy elewacjach gotyckiego budynku Ratusza. Inwestycja uwzględni częściową przebudowę dachu i budowę antresoli na poddaszu.

Dawny Oruński Ratusz to budynek zbudowany w stylu gotyckim, pochodzący z 1867 roku. Ceglaną elewację frontową zdobią płaskorzeźby Temidy i Demeter – patronek sprawiedliwości i urodzaju. Budynek do końca II wojny światowej mieścił siedzibę lokalnego magistratu, potem urzędu stanu cywilnego, następnie komisariatu Milicji Obywatelskiej i Policji. Od 2010 roku budynek stoi niezagospodarowany.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Część kosztów inwestycji zostanie pokryta dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Aktualizacja, 16.09.2020 r.

Rozebrano dach budynku, który będzie teraz wykonywany na nowo. Przebudowane zostanie całe poddasze obiektu, w którym znajdą się nowe pomieszczenia. Dach obiektu będzie odtworzony i pokryty dachówką. Jednocześnie prowadzona jest renowacja elewacji ratusza i wzmocnienie konstrukcji gmachu. Wykonywane są także izolacje ścian fundamentowych i rozbiórki wewnątrz budynku. Zdemontowano stare instalacje  sanitarne i elektryczne i w ich miejsce trwa montaż nowych. Podczas prac natrafiono na starą syrenę policyjną, która zostanie wyeksponowana na kopule budynku.

ratusz

Aktualizacja, 18.08.2020 r.

Na terenie budowy kontynuowane są prace rozbiórkowe.

RatuszGoscinna 08 20 19

Aktualizacja, 17.07.2020 r.

Wykonawca kontynuuje prace rozbiórkowe w budynku. Zrywane są stare tynki i posadzki w kolejnych pomieszczeniach.

gos4

Aktualizacja, 17.06.2020 r.

Wykonawca prac ogrodził teren wokół budynku. Prace koncentrują się wewntątrz ratusza. Wyburzono część ścian działowych. Ustawiono lewary podtrzymujące stropy. Zrywane są posadzki i tynki.

XZOI6917

 

Aktualizacja, 25.05.2020 r.

Wykonawcą prac związanych z przebudową Ratusza jest firma ECOZET Sp.z.o.o, która zrealizuje zadanie za ok. 5,9 mln złotych. Inwestycja zakończy się we wrześniu 2021 r.

Aktualizacja, 3.03.2020 r.

3 marca poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. Wpłynęło 6 ofert, z których najniższa opiewa na 5.843.797,97 zł. Miasto na realizację zadania zabezpieczyło 4,5 mln złotych. Oferty są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym.

Aktualizacja, 14.01.2020 r.

13 stycznia ogłoszono przetarg na przebudowę budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1. Prace mają potrwać do września 2021 r.

Aktualizacja, 5.10.2018 r.

4 października podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na remont i adaptację dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1. Przetarg wygrała firma Kremer Graf. Prace nad dokumentacją mają zakończyć się w lipcu 2019 roku.